Dage til tak og tro og bøn

”Gud sagde: ’Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år’.”

Første Mosebog 1, 14

Dagen i dag, den 25. marts, er en særlig dag. For i dag er der ni måneder til Jesu fødselsdag, den 25. december! Barnets tid i mors mave. I gammel tid sagde man også, at den 25. marts var datoen for verdens skabelse. Måske fordi vi nu passerer forårsjævndøgn. Og at vi efter vores kalender i disse dage sætter uret frem til sommertid, føjer endnu en mærkedag til.

Er det nu så vigtigt med sådanne datoer? Der er jo ikke angivet tidspunkter og datoer i Bibelen. Der er angivet nogle tidsrum for Jesus: Ni måneder i mors mave, fra fredag til søndag i graven, og 40 dage derefter inden himmelfarten. Men ingen datoer.

Når de første århundredes kristne alligevel ret hurtigt fastlagde kristendommens kalender, så var det for at stå op imod hedenskabets årsrytme. Og for at hjælpe os til at leve livet i et helt nyt lys: Med Herren Jesu nåde og sandhed som fortegn. Og der viste det sig hurtigt, hvor stor en betydning også ydre holdepunkter som datoer og fester kan have.

Verden bliver ny den 25. marts! Fordi Maria undfanger Guds Søn.

Maria er Guds Søns mor. Og det er der noget særligt ved. Ligesom der i det hele taget er noget særligt ved at være mor.

Der siges at være tre vigtige kendetegn ved en mor: Hun føder sine børn! Hun giver dem næring og kærlighed! Hun beder for sine børn! Så meget giver hun sine børn. Sådan er der en tæt sammenhæng mellem enhver mor og så Jesu mor, Maria.

Ja, og faktisk er der også en tæt sammenhæng mellem Jesu mor og kirken, som kaldes for alle troendes mor! De første kristne sagde det så stærkt, at den, der ikke har kirken som mor, har ikke Gud som far! Alle har vi nemlig brug for kirkens bøn for os, som barnet har brug for sin mors bøn. Der er en dyb og stærk velsignelse i vore ”tre mødres” omsorg for os: Marias omsorg, kirkens omsorg og vor jordiske mors omsorg.

Godt er det altså at få flettet livets og troens kalender sammen. Værn om årets mærkedage!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.