Dansk Folkeparti: Vi skal styrke kristendomsundervisningen i folkeskolen

Det handler også om at give vores børn og unge et fundament at stå på i vores forvirrede og rastløse tid, hvor mulighederne og valgene er mange, men forudsætningerne for at træffe disse valg til tider kan virke få og skrøbelige hos mange unge menneske, skriver folkeskoleordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Det er altså afgørende, at børn og unge får en viden om kristendommen for at forstå selve det Danmark, de er en del af, skriver Dansk Folkepartis folkeskoleordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) i debatindlæg. Arkivfoto.
Det er altså afgørende, at børn og unge får en viden om kristendommen for at forstå selve det Danmark, de er en del af, skriver Dansk Folkepartis folkeskoleordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) i debatindlæg. Arkivfoto. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Folkeskolens kristendomsundervisning stod over for at få tilført ny ilt til hjernen med en rådgivningsgruppe, som den tidligere borgerlige regering havde besluttet sig for at nedsætte. Rådgivningsgruppen skulle have kigget på, hvordan kristendomsundervisningen i folkeskolen kunne få tilført de nye vitaminer, som vi i Dansk Folkeparti mener er afgørende for kristendomsfagets fremtid.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har nu besluttet at nedlægge rådgivningsgruppen med den begrundelse, at gruppens arbejde alligevel ikke ville føre til ændringer i kristendomsundervisningen i folkeskolen.

Man kan undre sig over, at ministeren kan drage den konklusion, før rådgivningsgruppen overhovedet har færdiggjort sit arbejde, men det afslører ministerens manglende lyst og vilje til at give kristendomskundskabsfaget det løft, som faget trænger til.

I Dansk Folkeparti mener vi, at det er dårlig stil at drage konklusioner på denne måde, før eksperter overhovedet har fået tid til at undersøge sagen. Men hvad værre er, så afslører det undervisningsministerens og resten af den røde regerings manglende forståelse for, at kristendomsundervisningen er en central del af den almene dannelse, som skal foregå i folkeskolen.

Kristendommen er Danmarks åndelige fundament og udgør en hjørnesten i vores kulturelle og historiske fællesskab. At forstå vestlig, herunder også dansk, litteratur, musik, kunst, etik og historie er fuldstændigt umuligt uden at forstå den kristendom, som har formet vores verdensdel i mere end 1000 år.

Det er altså afgørende, at børn og unge får en viden om kristendommen for at forstå selve det Danmark, de er en del af.

Det handler om dannelse og forståelse – men vigtigst af alt så handler det om at kende de åndelige rødder, som de kommende generationer med liv og sjæl skal forstå for at føle sig rodfæstede og hjemme i den danske muld. Det er ikke mindre vigtigt for de mange børn og unge med muslimsk baggrund for at forstå det kulturelle grundlag, som også de er en del af.

Det handler blandt andet om at gøre vores børn og unge dannelsesmæssigt parate til at begå sig på diverse ungdomsuddannelser, men også om at give dem et fundament at stå på i vores forvirrede og rastløse tid, hvor mulighederne og valgene er mange, men forudsætningerne for at træffe disse valg til tider kan virke få og skrøbelige hos mange unge mennesker.

Det kalder på en styrkelse af kristendomsundervisningen i folkeskolen. Den nu nedlagte rådgivningsgruppe var en afgørende vej derhen, men den socialdemokratiske undervisningsminister vil hverken ånd, dannelse eller kristendom i folkeskolen. I Dansk Folkeparti opfordrer vi til, at regeringen ændrer kurs og lader rådgivningsgruppen udføre sit arbejde.

Jens Henrik Thulesen Dahl er folkeskoleordfører for Dansk Folkeparti.