Prøv avisen

Dekaner til kirkeministeren: Lad os samarbejde om at fastholde præsternes teologiske faglighed

Man skal ikke forgæves kalde på en præst, skrev kirke- og kulturminister Mette Bock for nylig i Kirkeligt Set i Kristeligt Dagblad. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Johnny Laursen og Kirsten Busch Nielsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

KIRKEMINISTER Mette Bock (LA) udtrykker i klummen ”Kirkeligt set” i Kristeligt Dagblad den 3. november enighed med os. Også ministeren synes, at indehavere af præsteembeder i folkekirken bør have en dyb teologisk faglighed.

Synspunktet overrasker os heldigvis ikke. Men vi hæfter os alligevel ved denne grundlæggende enighed mellem kirkeministeren og os som ansvarlige for universiteternes teologiuddannelser. Den er vigtig. Og vi er overbeviste om, at mange flere end ministeren og vi ser sådan på teologi og præsteembedet.

Samtidig undrer kirkeministeren sig. Hun undrer sig over vores debatindlæg i Berlingske den 29. oktober. Her udtrykte vi bekymring for risikoen for en svækkelse af den teologiske faglighed i Danmark og for den faglighed, som i fremtiden knytter sig til præsteembedet.

Kirkeministeriet forbereder – for at imødegå en formodet fremtidig præstemangel – et lovforslag, der skal åbne mulighed for et forsøg over 10 år med en alternativ uddannelse ved siden af det klassiske teologistudium.

Som vi skrev i indlægget, og som vi udførligt har begrundet i vores høringssvar til ministeriet om lovforslaget, er det fremtidige arbejdsmarked for præster endnu ikke tilstrækkeligt belyst. Forslaget fremsættes på et tidspunkt, hvor der stadig er dimittendledighed for teologiske kandidater.

Vi ser desuden en risiko for, at en forsøgsuddannelse kan underminere den teologiske faglighed. At vi finder denne risiko bekymrende, undrer ministeren sig altså over. Ministeren er ikke den eneste, som undrer sig. Vi undrer os over, at en svækkelse af præsternes teologiske faglighed skulle være nogens hensigt.

VI ER UENIGE MED ministeren om konsekvenserne af lovforslaget, men enige med hende om behovet for dyb teologisk faglighed. Der bør ikke være langt herfra til at opnå enighed også om mulige handlinger. Vi har over for ministeriet og i vore høringssvar givet udtryk for vilje til at samarbejde med Kirkeministeriet om at belyse forventningerne til den fremtidige produktion af teologiske kandidater fra universiteterne og om at tage de skridt, der måtte være nødvendige for at imødegå en eventuel fremtidig præstemangel.

Vi opfordrer derfor til, at det lovforslag, der er på vej, stilles i bero, mens vi i fællesskab sikrer et veldokumenteret vidensgrundlag om det teologiske arbejdsmarked, og således at vi på dette grundlag i fællesskab kan tage de nødvendige initiativer. Sådan et skridt ville ingen have grund til at undre sig over.

Johnny Laursen er dekan, ARTS, Aarhus Universitet. Kirsten Busch Nielsen er dekan, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.