Prøv avisen

Den gode berøring

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem.”

Markusevangeliet 10, 13

Han skal røre ved dem! Forældrene kommer, for at Jesus skal røre ved deres børn. Det gør Jesus. Ja, endda med en krammer! Han tager dem ind i sin favn. Den gode berøring.

Jesus berører og lader sig selv røre ved. Jesus rører ved andre ved at lægge sine hænder på dem, ved at tage nogen i hånden og rejse dem op, ved helbredende at berøre deres ører og øjne.

Og så hører vi altså, at Jesus også rører ved børn. Han omfavner dem, til velsignelse.

Jesus vil gerne være hos små og umyndige, uanset vores alder, fordi Guds rige hører de små til. Der står ikke, at de små tilhører Guds rige. Altså at de automatisk hører med, fordi de er børn. Der står, at ”Guds rige er deres”. Det vil sige: Gaven ligger parat til børnene, gaven skal gives dem og pakkes op. Og det har den største del af kristenheden altid taget vare på ved at døbe børnene som små og give dem oplæring i troen på Jesus.

Det gælder for børn, at de endnu ikke har gjort sig fortjent til noget som helst. Børn vil altid have behov for hjælp. Et barn søger mor og fars hjælp og trøst. Søger mor og fars smil og gode berøring. Og som et barn har ret til en mors og en fars omsorg, sådan siger Jesus i dag, at barnet har ret til at få rakt Guds rige, tilhørsforholdet til Gud. Det må vi ikke hindre barnet i.

Også som voksne må vi erkende, at vi er afhængige af andre. At vi ikke er herre i eget liv. Vi er helt afhængige af, at Gud giver os livet!

Og vi har hele livet igennem behov for at få repeteret, hvordan det forholder sig med Gud og os. Vi får nemlig let forrykket balancen, så vægten i vort gudsforhold mere og mere kommer til at ligge hos os selv. Det er farligt, for det kan enten gøre os hovmodige i synet på andre mennesker eller mismodige i synet på os selv.

Jesus beskriver det gode gudsforhold som et barneforhold! For så gælder det jo, at det er Gud, som igennem Jesus sørger for det vigtigste, og ikke os selv. Og det gælder helt ind i alderdommen!

Sådan at være Guds børn og berøres af Jesus, det bliver vi aldrig for voksne til.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.