Prøv avisen

Den onde spiral vendes

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”’Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.’”

Markusevangeliet 10, 14

Jesus er Guds Søn fra fødslen af. Vi bliver Guds børn igennem dåben. Derfor samler Jesus på os allerede som små. Vi kender ordene så godt, for de læses ved hver dåb i kirken.

Men disciplene rystes over, hvordan Jesus tager imod børnene. Han tager ikke kærligt imod dem, fordi børn ejer særlig kundskab eller særlig gudfrygtighed. Men de har umiddelbart en åben indstilling til Jesus og Guds rige. De lader sig bære og føre hen til Jesus, hverken mere eller mindre.

Børn skal lære meget. Sådan er det i forhold til voksenlivet og den verden, vi skal begå os i. Men nu siger Jesus med eftertryk, så det aldrig siden er blevet glemt: Sådan er det ikke i forhold til Gud! Her er vi hele mennesker, uanset hvor små og ulærte vi er. Og for øvrigt: Også hvor skrøbelige og senile vi er i den anden ende af livet!

Men hvorfor så døbe børn, små og uskyldige som de er? Jo, for onde og egoistiske er ikke bare noget, vi bliver som voksne. Det er til stede allerede i småbørnsalderen.

Vi har i alle aldre brug for dåben til syndernes forladelse! Den skal vi leve af og leve i, lige fra vi er små, til vi er gamle og senile. Jeg er en ”arvesynder” hele livet. Synd er nemlig ikke bare de onde ord og gerninger, jeg finder på, men en tilstand, jeg har arvet fra mine forfædre og giver videre med mine gener til mine børn og børnebørn. Vi kan på ingen måder selv vikle os ud af den onde spiral, som hedder synd, død og djævel.

Denne onde spiral vil Jesus udfri os af! Og han bruger dåben som redskab. I dåben flyttes vi fra mørkets magt og ind i Guds elskede søns rige! Som apostlen Paulus skriver. I dåben overgiver vi os selv og hinanden til Gud.

Ordene i dag er altså ikke blot kære og kendte ord, som vi hører ved dåben i kirken. Det er evighedsafgørende ord! Vi må ikke hindre, men aktivt bringe alle ind til Jesus, så han kan røre velsignende ved os.

Det sker i dåbens håndspålæggelse. Og hver gang vi samles til gudstjeneste, får vi på ny Guds velsignelse med os. Og vi fornyes i barneforholdet til Gud.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.