Sognepræst: Biskoppen overså, at jeg advarede mod evolutionslære

Biskoppen antager – og det fejlagtigt – at jeg bruger begreberne evolutionsteori og evolutionslære synonymt. Men når jeg i artiklen konsekvent bruger ordet evolutionslære, sker det med hentydning til den trosbetonede fremlæggelse af evolutionsteorien som den absolutte, endegyldige og uimodsigelige sandhed om Jordens skabelse og livets tilblivelse, skriver

Biskoppen må dog se spøgelser, eftersom artiklen slet ikke forholder sig til evolutionsteoriernes fakticitet, men blot anfører, at disse kan anfægtes naturvidenskabeligt, skriver sognepræst Mads Jakob Jakobsen.
Biskoppen må dog se spøgelser, eftersom artiklen slet ikke forholder sig til evolutionsteoriernes fakticitet, men blot anfører, at disse kan anfægtes naturvidenskabeligt, skriver sognepræst Mads Jakob Jakobsen.

I SIN REDEGØRELSE for sin kraftige afstandtagen til min kirkebladsartikel ”Evolutionslærens etiske bivirkninger” anfører biskop Marianne Christiansen, at der opstilles et falsk modsætningsforhold mellem naturvidenskabelig indsigt og en bestemt teologisk overbevisning. Biskoppen må dog se spøgelser, eftersom artiklen slet ikke forholder sig til evolutionsteoriernes fakticitet, men blot anfører, at disse kan anfægtes naturvidenskabeligt. Ydermere mener hun, at naturvidenskaben tages til indtægt for en bestemt moral, hvad dog heller ikke har hold i artiklen. Denne fejllæsning skyldes derimod en uovervejet sammenblanding af to forskellige ord: evolutionsteori og evolutionslære.

Biskoppen antager – og det fejlagtigt – at jeg bruger de to begreber synonymt. Men når jeg i artiklen konsekvent bruger ordet evolutionslære, sker det med hentydning til den trosbetonede fremlæggelse af evolutionsteorien som den absolutte, endegyldige og uimodsigelige sandhed om Jordens skabelse og livets tilblivelse. Derved bliver teorien en lære. Den bliver menneskets grundfortælling, en verdensanskuelse, og det er som sådan, den bærer potentialet til de grusomste konsekvenser i sit væsen.

For her taler vi ikke blot om socialdarwinismen, som er den bevidste slutning fra evolutionsteorien til en kristeligt set umoralsk livsopfattelse. Men her taler vi om en grundfortælling, der ubevidst ansporer til det samme ud fra grundtanken om survival of the fittest og reduktionen af mennesket til ren biologi.

Netop dette er det, jeg som præst og teolog finder mig forpligtet til at advare mod, ikke mindst når jeg ser ansatser til disse tendenser i samfundet, som den berømte Peter Singer er eksempel på.

Kunne dette have været udtrykt tydeligere? Selvfølgelig. Det er et spørgsmål om antallet af anslag. Men artiklens formål var alene at afsløre sammenhængen i en ramme, der på forhånd var angivet som teologisk.

For øvrigt, ingen kan udtale sig på folkekirkens vegne – ikke engang i et kirkeblad.

Mads Jakob Jakobsen er sognepræst ved Sct. Marie Kirke, Sønderborg.