Prøv avisen

En død idé eller et levende håb

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder.”

Paulus’ første brev til Korintherne 15, 17

Sagt ligeud: Hele den verdensomspændende kristne kirke står og falder med, at Jesu opstandelse virkelig er sket! Uden Kristi opstandelse er det kristne håb en håbløs påstand. Og uden opstandelsen ville det være meget svært at forklare, hvorfor kirken overhovedet var blevet til. Disciplene ville da ikke have givet deres liv for en død idé!

Jesus Kristus er opstanden! Det bekender vi med stor glæde sammen med kristne overalt og til alle tider. For hans opstandelse er kernen i kirkens budskab. Det kunne da sikkert have været smukt og værdifuldt med en beretning om Jesu gode ords overlevelse et sted langt borte i legendernes land. Eller hvad folk nu kan finde på at sige om påskebegivenhederne. Verdenshistorien ville bestemt være blevet beriget med Jesu ord og forbillede, selvom han ikke var stået op fra de døde. Livsværdierne, som Jesus gav, sætter de fleste mennesker pris på.

Men det er ikke nok for de planer, Gud har med os. I det bibelske perspektiv står og falder alt med opstandelsen. Med sin opstandelse fuldfører Jesus frelsen for os. Han kommer ikke bare for at sætte nye etiske standarder i verden. Heller ikke for at fortælle om Guds kærlighed. Han går selv kærlighedens vej ind i døden og igen ud af dødens fængsel efter at have bødet med livet for vores skyld. Og dét betyder dette afgørende: Nu må vi tro på Jesus som en nådig dommer!

Påske i Jerusalem. Påske igen her hos os. Vi glæder os over at fejre påske, fordi vi nu sammen med alle kristne ser frem til den tredje påskemorgen: den dag, Jesus kommer i herlighed og åbner gravene! Vore levedage kan være præget af smerte over alt dødeligt i vort eget og vore kæres liv. Men påskemorgen, og hver en søndag morgen, minder os om, at på den tredje påskemorgen skal der ikke være død og sorg og smerter mere! Ligesom Jesus har lukket alle vore lidelser ind i sine langfredagslidelser, har han nu plantet håbet om evig salighed ind i vores tro.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.