Prøv avisen
Debat

Politisk direktør: Økologi er ikke perfekt, men vi er nået langt

"Økologi er ikke bæredygtigt. Drop den og styrk klimaet.” Sådan skrev Jørgen Lund Christiansen i en kronik. Kronikøren påstår, at mere økologi vil skabe sult i verden, fordi økologer i vestlige lande har lavere udbytter i marken. Videnskaben og FN er ikke enige, skriver Paul Holmbeck fra Økologisk Landforening. Her ses en fritgående gris på økologisk landbrug i Somerset. – Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Paul Holmbeck

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Økologi er ikke perfekt og er ikke i mål med klima og andre bæredygtighedsmål, men vi er nået langt, skriver Paul Holmbeck, som er politisk direktør i Økologisk Landsforening

Det var et ordentligt læs møg, Jørgen Lund Christiansen hældte ud over økologi i Kristeligt Dagblad den 22. juli. Under overskriften ”Økologi er ikke bæredygtigt. Drop den og styrk klimaet” proklamerede Jørgen Lund Christiansen blandt andet, at økologi er et problem for klima, natur, miljø og dyrevelfærd. Jørgen Lund Christiansen svingede sig endda op til at sammenligne økologer med radikale ”shariafolk”, som ikke tillader kritik.

Jørgen Lund Christiansen burde lære økologerne bedre at kende. Vi inviterer til kritik af økologi. Sådan har økologi udviklet sig i alle årene. I nær dialog bredt i samfundet med såvel forbrugerne, erhvervslivet, ledende forskere som organisationer for natur, miljø, dyrevelfærd, klima og landbruget. Økologi er ikke perfekt og er ikke i mål med klima og andre bæredygtighedsmål, men vi er nået langt.

Kritik skal gerne ske på et sagligt grundlag. Det et desværre ikke tilfældet i Jørgen Lund Christiansens kronik, som på en række punkter er groft vildledende.

Jørgen Lund Christiansen påstår, at mere økologi vil skabe sult i verden, fordi økologer i vestlige lande har lavere udbytter i marken. Videnskaben og FN er ikke enige med Jørgen Lund Christiansen.

I flere omfattende rapporter har to FN-organer for handel, udvikling og miljø anbefalet økologisk landbrug som et effektivt og let tilgængeligt redskab i kampen mod fødevaremangel og fattigdom i udviklingslande. FN’s konsultation med over 400 ledende eksperter og forskere i sultbekæmpelse viser sammen med registreringer fra mere end en million østafrikanske landbrug, at økologiske landbrugsmetoder giver en mere frugtbar jord og to til tre gange så meget mad fra marken netop der, hvor maden mangler. Fordi en mere frugtbar jord også holder bedre på vand, er økologisk metoder også et værn mod tørke og tunge regnskyl, som vi ser mere af på grund af klimaforandringer.

Jørgen Lund Christiansen påstår, at økologer er ”klimagrise” og har en højere udledning af klimagasser. Økologer er, som nævnt, ikke i mål med klimaindsatsen, men forskere er faktisk enige om, at økologer har fat i flere af de vigtige klimaløsninger, såsom større græsarealer og flere efterafgrøder, som trækker mere CO2 ud af luften. Økologisk landbrug er den 8. august nævnt specifikt af FN’s Klimapanel som et redskab i klimakampen.

Aarhus Universitet udgav i december 2018 en opsamling på forskning på området. Hovedkonklusionen var:

”Klimabelastningen fra planteproduktion og animalsk produktion er på samme niveau pr. kilo produkt inden for økologisk og konventionel produktion. En lang række studier viser desuden, at drivhusgasudslippet fra økologisk produktion er lavere pr. hektar sammenlignet med tilsvarende konventionel produktion.”

Klimaaftrykket fra landbruget i Danmark, uanset om det er økologi eller konventionelt, er i dag for stort i forhold til verdens klimamål. Opgaven, vi alle står over for, er at sænke klimatrykket i begge produktioner betragteligt. Det gør vi gennem viden, handling og samarbejde og ikke gennem ørkesløs og fakta-blind debat om, hvem der i dag er bedst. Vi skal alle sammen forbedre os. Vi skal videre.

Økologisk Landsforening er gået i front for nye klimakrav i dansk økologi, klimahandlingsplaner hos vores landmænd og har indledt et samarbejde med Landbrug & Fødevarer og andre om udvikling af blandt andet klimaregnskaber, der kan fremme en klimaomstilling i hele landbruget.

Jørgen Lund Christiansen er også provokeret af, at så mange danske kommuner og regioner har omlagt køkkener til økologi. Det skal han ikke være, hvis han brænder for klimaet.

Den omlægning har samtidig været en omlægning til klimavenlige måltider med mindre spild, mindre kød og mere grønt. Måltider, som også er sundere og har de fordele for natur, vandmiljø og rent drikkevand. En klog velfærdsløsning og en grøn omstilling, som køkkenpersonale med rette er pavestolte af. Indsatsen vandt også FN’s ”Future Policy Silver-Award 2018” for bidrag til bæredygtighed.

Jørgen Lund Christiansens brug af kilder er yderst selektiv. Som journalist burde han vide bedre.

Et sympatisk citat fra Theo de Jager, leder er af landmænds World Agricultural Organization om behov for uddannelse, ny teknologi og investeringer i bæredygtige landbrug, bruges til at antyde, at Theo de Jager er enig med Jørgen Lund Christiansens økologikritik. Men Theo de Jagers organisationer arbejder aktivt med økologi og samarbejder med vores globale økologiorganisation. Theo de Jager valgte også selv at blive økologisk landmand for over 20 år siden. Så det er stærkt misvisende at tage ham til indtægt for en barsk økologikritik.

Jørgen Lund Christiansen læner sig også op ad en meget kontroversiel tidligere leder af New Zealands Miljøstyrelse, som selv er trådt tilbage efter kritik af manglende forskningsmæssige belæg for sine udtalelser om miljø, ligesom Jørgen Lund Christiansen bruger en enkelt svensk forskningsrapport fra tidsskrift Nature, som argument for, at økologer er ”klimasvin”. Til trods for, at rapporten ikke indeholder en systematisk sammenligning af økologisk og konventionelle landbrug i forhold til klimaet.

Misbrug af Nature-rapporten i Danmark, Sverige og andre lande, har været så grov og omfattende, at teamets talsmand, forsker Tim Searchinger fra Princeton University, USA, på Natures debatsider har præciseret, at ”rapporten omhandler ikke økologisk landbrug generelt, men tilbyder alene et enkelt eksempel med udbytter i ærter og hvede i Sverige”.

Han påpeger i øvrigt økologisk landbrugs mange bidrag til innovation i landbruget og fordele for biodiversitet.

At Jørgen Lund Christiansen i sin kronik på den måde går på selektiv hugst i den videnskabelige litteratur om klima og økologi, drager egne fejlkonklusioner og fremlægger det hele som fakta, fik mig til at tænke på et citat af den nu afdøde amerikanske politiker Daniel Patrick Moynihan, som derfor får lov at runde af her: ”You are entitled to your own opinion. But you are not entitled to your own facts.”

Paul Holmbeck er politisk direktør i Økologisk Landsforening.