Folkekirkens Ungdomskor: Husk drengene i debatten om køn og musik

Over 90 procent af vores korsangere er piger. Det vil vi gerne lave om på skriver formanden for Folkekirkens Ungdomskor, Christiane Gammeltoft-Hansen.
Over 90 procent af vores korsangere er piger. Det vil vi gerne lave om på skriver formanden for Folkekirkens Ungdomskor, Christiane Gammeltoft-Hansen. Foto: Folkekirkens Ungdomskor.

For nylig kunne man læse, at Helsingør Domkirke har besluttet at nedlægge kirkens drengekor, som ellers har eksisteret i snart 60 år. Årsagen er, at det ikke længere er muligt at rekruttere drenge til koret. Det kan der være flere forklaringer på.

Måske er det bare ikke sejt blandt drenge at gå til kor, måske trækker computerspillene mere end koralerne. Faktum er, at stadig flere drenge vælger korsangen fra og foretrækker andre fritidsinteresser blandt et væld af tilbud. Korsang er åbenbart mest for piger. Det er en skam. Fordi korene byder på meningsfulde oplevelser og skønne fællesskaber.

Men også fordi kirkerne, korlivet og samfundet i det hele taget går glip af en masse menneskelige kvaliteter, kreative bidrag og talent. Korene har i høj grad noget at tilbyde drengene – men drengene har i lige så høj grad noget at tilbyde korene.

I Folkekirkens Ungdomskor genkender vi den ulige kønsfordeling. Over 90 procent af vores korsangere er piger. De fleste synger i rene pigekor og en mindre del i blandede kor.

Vi har også rene drengekor blandt medlemmerne, men de er relativt få. Den fordeling vil vi gerne lave om på. Derfor har vi besluttet at sætte kønsdiversitet i korene på vores arbejdsplan for 2022. Målet er at blive klogere på, hvorfor drengene vælger korene fra – og i samarbejde med andre at gøre noget ved det.

Vi vil gerne påvirke opfattelsen både hos drengene og i samfundet og vise, at det faktisk er sejt for begge køn at synge i kor. Debatten om kønsdiversitet i musiklivet er taget til de senere år.

Det begyndte med Kulturministeriets 20-80-rapport fra 2012, som viste, at pigerne og kvinderne er stærkt underrepræsenteret i den rytmiske musik. I 2017 kom Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik med et charter for diversitet i dansk musikliv, som slår til lyd for, at mangfoldighed er en styrke, som beriger og udvikler musiklivet. Siden er mange gode initiativer dukket op. Jazzdanmark har sammen med musikskolerne afholdt Jazzcamp for Piger, hvor de kunne prøve kræfter med den rytmiske musik. Dansk Live har med støtte fra Tuborgfondet arbejdet med at få spillestedernes øjne op for de mange dygtige bands med kvindelige musikere.

Senest har vi haft en tiltrængt debat om de oversete kvindelige komponister i den klassiske musikhistorie. Alle tiltrængte og nødvendige debatter og initiativer, som bør fortsætte.

I bestræbelserne på at invitere pigerne til at blive mere deltagende og synlige i musiklivet er det tid til også at sætte fokus på drengene. Når drengene vælger elguitar og trommer i musikskolen, foretrækker pigerne nemlig ofte at synge i kor. Derfor ser vi en overrepræsentation af piger i korene – ikke kun i musikskolerne og kirkekorene, men også senere i voksenkorene, hvor det er sværere at skaffe tenorer og basser end sopraner og alter.

Vi er glade for hver eneste pige, som synger i et af Folkekirkens Ungdomskors mange kor landet over. Og vi ønsker, at drengene skal have den samme mulighed. Det vil vi arbejde for i Folkekirkens Ungdomskor. Fordi et mangfoldigt sang- og musikliv er en styrke både for den enkelte, for korlivet og for samfundet.

Christiane Gammeltoft-Hansen er formand for Folkekirkens Ungdomskor.