Folkeskolelærer: Vi spilder tiden på digitale elevplaner

Digitale elevplaner er uanvendelige i skolens arbejde. De er ikke nødvendige for, at jeg som lærer kan tage hånd om den enkelte elevs skoleliv i dets helhed. Digitale elevplaner bidrager heller ikke relevant i skolens hverdag eller i samarbejdet med forældrene, skriver folkeskolelærer

Folkeskolelærer: Vi spilder tiden på digitale elevplaner
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix.

ET BEGIVENHEDSRIGT skoleår er lige begyndt. Det er sidste år, jeg har min nuværende klasse. Til sommer sender vi dem videre i skolesystemet. Børnene bliver også sendt videre med en digital elevplan. Den beskriver det, de har lært i skolen. Jeg mener, at digitale elevplaner er et ringe forsøg på at digitalisere og skriftliggøre noget så komplekst som elevers oplevelser, erfaringer og lærdom i skolen. Det er både umuligt og unødvendigt at indfange alt dette i simple sætninger, modeller og farveskalaer. Vi bør holde op med at spilde elevers og læreres tid på at føre digitale elevplaner.

Traditionen tro afslutter vi skoleåret med en festdag, hvor de afgående elever inviterer til revy og musikalsk underholdning. De yngre elever griner forventningsfuldt med på parodier over de lærere, de kender så godt fra dagligdagen i klasserne. Sammen synger vi ”Ferie, ferie, ferie” – så højt, at gymnastiksalens tag vrider sig under trykket. Min klasse glæder sig allerede. Skoledagen afsluttes med en fodboldkamp. Lærerne mod de afgående elever. Til sidst siger vi farvel til de største elever. Oftest må de med tårer sande, at afsked ikke bare er fest og forventningsglæde, men også sorg over, at en æra er forbi.

Intet af alt dette kan jeg indfange i elevplanen. En hel skoledag går, uden at bare én elev opnår et eneste læringsmål, som kan beskrives, vurderes og evalueres i elevplanen. Er dagen så spildt? Nej, den rummer noget andet. Noget, der ikke er målbart, men alligevel er vigtige erfaringer at få sig i barndommen.

De seneste år har vi i folkeskolen brugt mere og mere tid på at udforme individuelle digitale elevplaner. Det er et omfattende arbejde. Og de digitale elevplans-platforme både begrænser og definerer elevplanens udformning og kvalitet. Konsulentværket omkring folkeskolen har forsøgt at lave smarte, anvendelige elevplansskabeloner, som kan udfyldes på den tid og på de platforme, der er stillet til rådighed af kommunerne. Der er endnu ikke fundet en god form.

Enhver forælder, der har prøvet at logge ind i sit barns digitale elevplan, ved, hvad jeg taler om. Det er umuligt at finde relevante oplysninger. Indholdet gemmer sig bag ensartede ikoner og faner med uklare titler.

På læringsplatformene tilbydes genvejsværktøjer, så lærerne hurtigere kan udarbejde omfattende, individuelle elevplaner. Generelle formuleringer kan klikkes ind i pædagogiske skydeskivemodeller eller farveskalaer. Men børn er forskellige og kan ikke beskrives i generelle sætninger og modeller.

Og som forælder er det umuligt at vurdere, hvilke af de mange informationer der er de vigtigste. Når vi til sammenligning sætter os sammen i skolen, forældre, elev og lærer, er det langt lettere at fokusere på det, der betyder noget lige nu.

Digitale elevplaner er uanvendelige i skolens arbejde. De er ikke nødvendige for, at jeg som lærer kan tage hånd om den enkelte elevs skoleliv i dets helhed. Digitale elevplaner bidrager heller ikke relevant i skolens hverdag eller i samarbejdet med forældrene.

Vi spilder tiden på elevplaner. Lad os i stedet gøre meget mere af alt det, der virker og giver mening.

Laura Møberg Kristensen er folkeskolelærer.