Prøv avisen

Fristet i alle ting

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.”

Hebræerbrevet 4, 15-16

De tre fristelser, Jesus udsættes for i ørkenen, rammer lige ind i det store bud:

”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.”

Af hele dit hjerte: I hjertet rummer vi vores lyst og higen. Jesus higer efter mad. Men står imod og falder ikke for fristelsen til at spise med Djævelen som vært. Af hele din sjæl og sind: I sin anden fristelse bliver Jesus udfordret til at lege med livet og kaste sig ud fra tårnet, i lyset af Guds løfter. Vær modig, tænk stort, for Guds engle skal nok redde dig! Men nej, forlang ikke noget unødvendigt af Gud! Leg ikke med livet! Af hele din styrke: I den tredje fristelse handler det om den lette genvej til magt, rigdom og ære. Men Jesus holder ud og lader sig ikke friste væk fra at elske Gud af et helt hjerte, sjæl og styrke.

Vi møder vort eget liv, når vi nu i første fasteuge følges med Jesus ind i hans fristelser til at bruge sin magt til egen vinding, til at misbruge Guds godhed og omsorg, og fristelsen til skyde genvej til magten i verden.

For hvor havde vi været, hvis Jesus havde givet efter? Han gav ikke efter, men vandt her sin første kamp og blev et modbillede til alle, som faldt. Lige fra Adam og Eva til israelitterne i ørkenen og alle vore smertelige fald sidenhen.

Fristelser kommer til os alle. Du, som tror, du står, se til, at du ikke falder! Advarer apostlen Paulus.

Men hvad så, når vi alligevel falder? Da skal vi ikke skjule os for Gud eller undskylde os, men tværtimod søge Jesus i bekendelse og bøn. Og da skal vores synd, vore fald, ikke fordømme os.

Fastetiden vil lede os ind til ham, der har levet og kæmpet for os og vundet. Fristelser kan fælde os. Men kan også blive til nådeserfaringer og modne os til at tjene med ydmyghed i livet.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.