Generalsekretær: Hvor er den nye regerings forståelse for de forfulgte kristne?

Danmark kan trods sin størrelse spille en betydelig rolle i international politik, ikke kun vedrørende klima, men også i arbejdet for forfulgte kristne og andre forfulgte mindretal, skriver generalsekretær

Den nye socialdemokratisk ledede regering vil basere sit fremtidige arbejde på en såkaldt fælles forståelse med sit parlamentariske grundlag. I dokumentet ”Retfærdig retning for Danmark” beskrives en række mål for den kommende regering, men et meget vigtigt emne er ikke nævnt med ét ord, nemlig indsatsen for verdens forfulgte kristne og trosfriheden.

Der er ellers nok at tage fat på, da forfølgelsen af kristne bestemt ikke har været aftagende de senere år. Netop i disse dage er det fem år siden, Islamisk Stat indtog store landområder i Irak og Syrien, som kulminerede med udråbelsen af et kalifat den 29. juni 2014. Islamisk Stats fremfærd fra sommeren 2014 var ualmindelig grusom og terrorgruppen videodokumenterede, hvordan den i nogle tilfælde dræbte kristne, som ikke ville konvertere til sunni-islam. Kristne såvel som andre mindretal blev fordrevet fra byer og egne, hvor deres familier havde boet i mange generationer, blot fordi de ikke var sunni-muslimer.

Selvom Islamisk Stat i dag er besejret, gjorde disse overgreb det åbenbart for enhver, at kristne forfølges og diskrimineres i flere lande, ikke kun i Mellemøsten, men også i andre dele af verden.

Jeg er netop vendt hjem fra en rejse til Asien, hvor jeg mødte Dansk Europamissions lokale kontakter og blandt andet hørte om den voldsomme undertrykkelse af kristne i Nordkorea, hvor kristne kommer i fængsel og udsættes for grusom tortur. Jeg hørte om den tiltagende overvågning af kristne og andre dissidenter i Kina, hvor et pointsystem er under udvikling, som vil straffe landets indbyggere, blandt andet på baggrund af det, styret anser for upassende religiøs aktivitet.

I de seneste år er de forfulgte kristne og andre forfulgte minoriteter kommet på den politiske dagsorden og med finansloven for 2018 blev der oprettet en enhed i Udenrigsministeriet, der skulle fremme arbejdet for trosfrihed, ligesom der blev udpeget en ambassadør for tros- og religionsfrihed. Som generalsekretær i Dansk Europamission har jeg flere gange besøgt Udenrigsministeriet og mærket medarbejdernes oprigtige interesse for ad diplomatiske kanaler at hjælpe forfulgte kristne og andre minoriteter der forfølges på grund af deres overbevisning. Det har været opmuntrende at høre om de konkrete tiltag fra dansk side, blandt andet gennem FN og EU og indsatsen for samvittighedsfanger.

Danmark kan trods sin størrelse spille en betydelig rolle i international politik, ikke kun vedrørende klima, som den nye regerings dokument nævner, men også i arbejdet for forfulgte kristne og andre forfulgte mindretal. Det er Dansk Europamissions dybtfølte ønske, at den gode indsats, som den tidligere regering igangsatte, og hvis potentiale slet ikke er udfoldet endnu, ikke kun må fortsætte, men også må kunne videreudvikles under den nye regering.

Midt i forfølgelsen af kristne i verden sikrer Dansk Europamissions givere, at forfulgte kristne får praktisk hjælp. Det er positivt, men samtidig må der lyde en officiel dansk røst i internationale fora, såvel som når Mette Frederiksen (S) og andre ministre i den kommende regering fremadrettet vil besøge lande, hvor kristne og andre minoriteter forfølges. Danmark har en lang frihedstradition, som giver troværdighed, så regeringen kan tale samvittighedsfangers sag og på anden vis opmuntre til respekt for forfulgte kristne og andre mindretal, der forfølges på grund af deres overbevisning.

Samuel Nymann Eriksen er generalsekretær i Dansk Europamission og cand.scient.pol.