Genskab Nyborg Slot. Det er respekt for kulturarven

Planen for en gendigtning af Nyborg Slot er hverken hensynsløs eller i modstrid med kulturarven. Tværtimod

Genskab Nyborg Slot. Det er respekt for kulturarven
Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix.

Debatten om genskabelsen af Nyborg Slot sætter fokus på vores omgang med kulturarven. Længe dyrkede man især i Nordvesteuropa en traditionel puritansk holdning, hvor borge, ruiner og skanser ikke må røres. Al tale om rekonstruktion, tilføjelse eller genskabelse af det tilfældigt overleverede var tabu. Den holdning blev så delt af nogle af medlemmerne af miljø- og fødevarenævnet i forsøget på at stoppe Nyborg Slot-projektet. Over for denne antikvariske fundamentalisme står to andre synspunkter: Det ene, som vi især har set i Polen efter 1945, og som efter Murens fald har været dyrket i Tyskland, er, at den tabte kulturarv bør genskabes som kopi af det forsvundne. Den anden, som har været dyrket i Vesten, er, at hvis vi skal bygge nær ved eller på kulturarv, skal det være i ”nutidens sprog”. Det har ofte været forsvaret, når diverse modernistiske monstre er blevet lagt i gamle miljøer, for eksempel Blox i København.

Ved siden af minimalisme, nostalgi og hensynsløs nutidighed er der en fjerde mulighed: At berige kulturarven ved at tilføje. Kravet må blot være, at det nye ikke ødelægger noget af det eksisterende, og at det forstår at bygge på stedets ånd og historie frem for tidens modeluner. Det kræver både indlevelse, viden om stedet og ydmyghed over for kulturarven. Det er netop det, som præger det gennemarbejdede projekt til fremtidens Nyborg Slot. Der er faktisk herhjemme en fin tradition for at digte og nyskabe på historisk basis: Først ægteparret Exners omskabelse af Koldinghus fra ruin til museum i 1970’erne, i nyere tid det fine Borgcenter i Vordingborg slotsruiner, Ingvar Cronhammars fantastiske ”hegn” om Jelling, Kannikegård ved Ribe Domkirke og tilbygning til Sorø Kunstmuseum – og snart rekonstruktionen af en del af Trelleborg. Hvorfor så ikke Nyborg Slot?

At gendigte et så væsentligt danmarkshistorisk monument med nogle ”diskrete” antydninger vil være helt forkert. Den nuværende rest af det gamle slot fortjener at blive sat ind i en helhed, der kan forstås. Der vil ikke blive ødelagt noget ved det planlagte nybyggeri: Alt nede i jorden er dokumenteret, de nye fundamenter vil ikke gribe ind i de underjordiske ruinrester, og den restaurerede vestfløj vil ikke blive berørt.

Planen for en gendigtning af Nyborg Slot er hverken hensynsløs eller i modstrid med kulturarven. Tværtimod: Der er efter 10 års omhyggeligt forarbejde nu tale om et projekt, der vil give et løft til den danske kulturarv: at gendigte et slot, så det får sin rette historiske betydning tilbage – i en form, der er i dyb samklang med det slot, der forsvandt i 1600- og 1700-tallet. Genskabelsen af Nyborg Slot skal naturligvis gavne både Nyborgs og Danmarks historie. Men den vil også forhåbentlig give stødet til en ny respektfuld omgang med kulturarven. Derfor er vi mange både museumsfolk og arkitekturhistorikere, der siger: Gennemfør projektet!

Peter Dragsbo er tidligere direktør for Sønderborg Slot og tidligere medlem af Statens Museumsnævn.