Prøv avisen

Her bør vi være

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Han sagde til dem: ’Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min Fader’?”

Lukasevangeliet 2, 49

Jesus er Guds Søn og ikke blot en almindelig dreng. Der går en levende forbindelse fra englens budskab om Frelserens fødsel julenat, over Simeon og Annas ord om det få uger gamle barn, at de nu har set Guds frelse – og så til Jesu egne ord som 12-årig om, at han hører til i sin Faders hus, og bør ”være hos sin Fader”.

Netop sådan bliver himlens kongesøn en af os for at gøre os til sine søstre og brødre! Han vil drage os med ind til sin himmelske Fader. Hvor også vi bør være. Målet for os mennesker er nemlig at finde hjem til Gud, som har skabt og frelst os. Vejen til dette mål er, som Jesus siger, at søge Guds hus. Der ”bør” vi være! For der er vi hos vores Fader og gøres til levende mennesker, for nu og evigt.

Jesus bør, og vi bør, være i det, som hører Gud til. Allerede som 12-årig begynder Jesus at åbne vejen for os til vor Faders hus. Viser os, hvor vi også hører hjemme. Det er vigtigt, for livet igennem er vi på rejse for at finde hjem, hvor vi hører til. Der, hvor Gud møder os nu og siden i evighed.

Derfor hedder vores rejseplan: Ind i Guds hus, vort tempel, for at være hos vores Fader, hente næring, retledes og vejledes, hvile os og få nye kræfter til vores videre livsvandring. Som vi så skal ud på igen.

”Den, der ikke har kirken som moder, kan ikke have Gud som Fader!”, sagde allerede nogle af de tidligste kristne.

Efter turen til Jerusalem gik det hjem til Nazaret igen. Højtiden skulle omplantes i hverdagen. Jesus kom i lære som tømrer. Han var lydig mod sine forældre. Står der. Vi er nødt til at have et åndeligt fundament at stå på, midt i hverdagen.

Og nogle fundamentale ting får vi kun del i ved at være lydige imod dem. Apostlen Paulus skriver til romerne (i kapitel 1, vers 5), at tro på Jesus er det samme som troslydighed. Altså lydighed mod Herren og mod budskabet om ham.

Tro er ikke bare, ”det tror vi nok”. Tro er: dette her bygger vi på, sætter vi vores lid til! Det vil vi gerne være med til at udbrede som tilværelsens vigtigste sandhed!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.