Hvorfor løse præstemangel med ufaglærte præster? Lad i stedet teologer arbejde længere end de 70 år

”Jeg bliver stødt noget på manchetterne over, at det bredt sammensatte udvalg hellere ser ufaglært arbejdskraft ansat end erfarne seniorer,” skriver domprovst Anders Gadegaard. – Arkiv
”Jeg bliver stødt noget på manchetterne over, at det bredt sammensatte udvalg hellere ser ufaglært arbejdskraft ansat end erfarne seniorer,” skriver domprovst Anders Gadegaard. – Arkiv. Foto: Leif Tuxen.

EFTER MERE END to års arbejde har Kirkeministeriets udvalg til afhjælpning af den forventede fremtidige præstemangel nu barslet med sin rapport. Det mest vidtrækkende forslag handler om, at man vil genoplive særpræsteuddannelsen, som tilbage i 1970’erne bidrog til at afhjælpe præstemanglen. Det skal være muligt at tage nogle kurser i de teologiske discipliner, og på den baggrund kan man herefter søge præstestilling.

Så vidt, så godt. Men når man derefter i rapporten forholder sig til mulighederne for at fastholde universitetsuddannede teologer i præstestillingerne, hører fantasien og velviljen op. Overalt i det offentlige er det muligt at forblive i stillinger ud over det 70. år. Det gælder overlæger, professorer, gymnasielærere – ja, sågar organister.

Bare ikke præster.

Om muligheden også skulle omfatte præster, siger rapporten:

”Udvalget har desuden drøftet en eventuel ændring af den pligtige afgangsalder på 70 år for folkekirkens tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper med henblik på fastholdelse af seniorer. I udvalget var der enighed om, at der fortsat er behov for at have en pligtig afgangsalder for disse grupper, og der var ikke entydig opbakning i udvalget til at foreslå ændringer af den nuværende pligtige afgangsalder på 70 år.”

Uden at blinke fastholder udvalget den hidtil gældende forskelsbehandling mellem offentligt ansatte – ovenikøbet på et tidspunkt, hvor der er behov for

præster. Man vil tilsyneladende hellere ansætte ikke-teologer som præster end lade dygtige præsteseniorer fortsætte.

Jeg kan da sige, at jeg for min egen del gerne ville overveje at gøre tjeneste som folkekirkepræst under en eller anden form om fire år, når jeg fylder 70 år. Men jeg må sige, at jeg bliver stødt noget på manchetterne over, at det bredt sammensatte udvalg hellere ser ufaglært arbejdskraft ansat end erfarne seniorer.

Mens man alle andre steder på arbejdsmarkedet er optaget af at fastholde folk på arbejdsmarkedet, anbefaler dette udvalg, at man ophører med at arbejde, uanset om man stadig har kræfter og energi til at fortsætte.

Det er både diskriminerende og overraskende perspektivløst.

Anders Gadegaard er domprovst i København.