Prøv avisen
Debat

KFUM: Ja, skilsmisser rammer børn. Men hvad gør vi?

”Børn i konfliktramte familier mærker alle misstemninger og gør sig mange spekulationer, hvis de ikke får klarhed over, hvad der foregår,” skriver to debattører. – Model Foto: Fabrice Michaudeau/Panthermedia/Ritzau Scanpix

Birgitte Bjerre og Karen Vestergaard

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Børn vokser af at blive inddraget, hørt og set. Det øger børnenes selvværd og skaber ro, skriver Birgitte Bjerre og Karen Vestergaard fra KFUM Sociale Arbejde

ENDNU EN GANG får vi tal på, hvor vanskelige skilsmisser er for børn – og Kristeligt Dagblads forside onsdag den 4. september, om Rockwool Fondens studie, bekræfter det igen.

Tak for det. Det er vigtig viden, som vi skal bruge til at støtte og hjælpe børnene igennem de mange skilsmisser.

Vores tese er, at det især er de uløste konflikter – og virkningerne af dem – som giver børnene større risiko for dårlig trivsel, større sociale problemer og større vanskeligheder i skolen.

Virkeligheden for disse familier er både en refleksionsperiode på tre måneder, der ofte blot forlænger og optrapper konflikterne og et nyt familieretsligt system med begrænsede ressourcer, lange ventetider og mangel på faste kontaktpersoner til børnene. Og imens lider børnene.

Det er vores tese, at mange familier kan komme et stykke ad vejen, hvis vi hjælper familierne med at tale sammen – og med at inddrage og lytte til børnene.

I Mægling i Børnehøjde møder vi familier og børn, der martres af uløste og fastlåste konflikter. Det tager luften ud af enhver og ikke mindst børnene, som midt i ”krigen” har behov for omsorg og opmærksomhed og er afhængige af de voksne, der er i ubalance på grund af konflikterne.

Konflikter er en del af livet – og måden, vi håndterer dem på, er yderst vigtig for hele vores liv. Hvis vi ikke formår at omgås vores konflikter konstruktivt, risikerer vi lavere trivsel, mere stress, problemer i sociale relationer og så videre.

ALVORLIGE OG længerevarende forældrekonflikter kan skade børns trivsel og livschancer, konkluderer et omfattende engelsk litteraturstudie, der undersøger hvordan tidlige begivenheder og indsatser kan præge børn gennem hele livet.

Børnene rammes på kroppen: hovedpine, stress, dårlig søvn, reduceret vækst, får selv konfliktfyldte parforhold på grund af dårligere sociale kompetencer og problemløsningsevner, har forringede livschancer og er i risiko for ringere forældre-barn-relationer med mistrivsel til følge.

I Mægling i Børnehøjde kan konfliktramte familier få konfliktmægling, hvor børnene høres og inddrages.

Et hold uddannede konfliktmæglere og en børnekyndig sidder klar til at hjælpe familierne. Den børnekyndige er barnets bisidder gennem hele forløbet, og mæglerne hjælper familiens medlemmer med komme til orde, lytte og forstå, tale tingene igennem og til at finde løsninger, som tilgodeser barnet.

Alle de børn, der har deltaget i mæglinger, er særdeles postive. Besvarelser fra børnene (efter mægling) viser, at 100 procent anbefaler andre børn at deltage i en mægling, og at 100 procent havde lyst til at sige noget under mæglingen.

Børn vil gerne høres – selvom det naturligvis er forældrenes ansvar at tage beslutningerne.

Børn i konfliktramte familier mærker alle misstemninger og gør sig mange spekulationer, hvis de ikke får klarhed over, hvad der foregår. Børn vil gerne informeres og vide, hvad der sker. De ønsker ikke at tage ansvaret, bære på hemmeligheder, være part med den ene forældre eller være ”brevdue” mellem forældrene. De ønsker, at deres forældre taler ordentligt om og med hinanden, og at de respekterer hinanden.

Netop dette sætter vi fokus på med mæglinger med børn – og det er dejligt at se, hvordan børn vokser af at blive inddraget, hørt og set. Det øger børnenes selvværd og skaber ro.

Og det gør ikke mindst stort indtryk på forældrene at høre, hvad deres konflikter gør ved deres børn.

Birgitte Bjerre er projektleder og udviklingskonsulent i KFUM’s Sociale Arbejde. Karen Vestergaard er børnekyndig i Mægling i Børnehøjde, KFUM’s Sociale Arbejde.