Afdelingsleder i KFUM’s Sociale Arbejde: Udsatte unge har behov for hjælp

Vi skal alle være ekstra opmærksomme på sårbare børn og unge under corona-nedlukningen. Du kender sikkert et barn, der har brug for hjælp!

Undersøgelser fra Hope-projektet på Aarhus Universitet viser, at ensomheden blandt unge nærmest er eksploderet under corona-nedlukningen. Foto: Taylor Wilcox/Unsplash

122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholmisbrug. De er ekstra hårdt ramt af corona-nedlukningen, fordi deres normale fristeder – skoler, fritids- og idrætstilbud – har været eller stadig er lukket.

I gennemsnit er der to børn fra familier med alkoholmisbrug i hver skoleklasse. Mange af børnene går under radaren, fordi det er skamfuldt og tabuiseret at have forældre, som drikker. Børnene lever ofte et dobbeltliv. Udadtil forsøger de at holde facaden, men i familien og indvendigt oplever de kaos, angst og ensomhed. Børnene er tit så tyngede af opgaver og bekymringer, at de ikke har overskud til et almindeligt børneliv. De har svært ved at passe en uddannelse eller indgå i fællesskaber.

”Jeg har været udsat for et kæmpe svigt, men jeg vidste det ikke. Og min mor gjorde heller ikke. Jeg valgte at få negativ opmærksomhed, fordi jeg følte mig overset,” siger en ung kvinde. Hun har været i behandling hos Ballast, der som en del af KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder gratis og professionel behandling i syv jyske kommuner. Kvinden følte sig som en ”lorteunge”, som ingen havde tillid til eller troede på, fortæller hun.

Corona-nedlukningen har forværret problemerne for mange af de mest sårbare børn og unge i Danmark. Under normale omstændigheder oplever de et frirum i skolen og til sport eller andre fritidsaktiviteter. Men de frirum er lukket ned.

Undersøgelser fra Hope-projektet på Aarhus Universitet viser, at ensomheden blandt unge nærmest er eksploderet under corona-nedlukningen. De seneste tal fra januar viser, at omkring 40 procent af alle unge føler sig ensomme, og et stigende antal er stressede. For de mest sårbare børn i dysfunktionelle familier med alkohol- og stofmisbrug er situationen utvivlsomt endnu værre. Familier med misbrug kan i forvejen være præget af alvorlige somatiske sygdomme, et højt konfliktniveau og psykiske vanskeligheder. Og når børnene og forældrene ikke har deres normale frirum og samtidig er bekymrede over risikoen for coronasmitte, så vokser problemerne.

Det oplever vi dagligt i KFUM’s Sociale Arbejde. I projektet Ballast tilbyder vi gratis, professionel hjælp og behandling til børn og unge fra familier med alkohol og stofmisbrug. Under corona-nedlukningen har vi fået stadig flere henvendelser, og de unge fortæller, at vanskelighederne vokser, når familierne er tvunget til at være mere sammen, fordi det meste af samfundet er lukket ned.

Netop tabuet om alkohol- og stofmisbrug i familier gør, at mange børn og unge ikke får hjælp. Børnene ved ikke, hvor de kan henvende sig. Og deres netværk ser måske ikke problemerne – eller er ofte rådvilde i forhold til, hvad der kan og skal gøres.

Lige nu er det ekstra vigtigt, at vi er opmærksomme og tør række ud til de sårbare børn og unge. Det gælder skolelærere, kommuner, pårørende, dig og mig. Og der er både anonym, gratis og professionel hjælp at hente i store dele af landet – dog ikke overalt.

Derfor er det meget glædeligt, at regeringen nu som en del af udspillet ”Børnene først” tager initiativ til, at flere af de 122.000 børn i familier med misbrug skal kunne få gratis behandling – uanset hvor de bor i Danmark. For det er utrygt og skadeligt at leve i et hjem med druk eller misbrug af stoffer eller piller.

Det positive er, at erfaringerne med behandling af børn og unge er meget gode. Evalueringer fra Rambøll af Ballast viser for eksempel, at 85 procent af de 17-25-årige oplever større trivsel, færre problemer og symptomer samt øget livsmestring efter et behandlingsforløb på seks måneder.

Vi skal alle være ekstra opmærksomme på sårbare børn og unge under corona-nedlukningen. Du kender sikkert et barn, der har brug for hjælp!

Trille Nikolajsen er afdelingsleder i KFUM’s Sociale Arbejde og leder af projekt Ballast.