Prøv avisen

Kirke for de få eller de mange? Sag om præsten i Vestervig-Agger har betydning for hele folkekirken

Sven Ove Gade

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Nok er sagen om præsten i Vestervig-Agger lokal, men håndteringen vil have betydning for hele folkekirken. Skal et menighedsråd med et tvivlsomt demokratisk mandat uden videre kunne tromle videre?

Formanden for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, undlader i sit modsvar den 25. august at forholde sig til kernen i præstesagen i Vestervig-Agger: Et overvældende flertal i menigheden vil forlænge præsten, Claus Nybo, i de to år, loven giver mulighed for. Magtfuldt menighedsråd vil forhindre det.

Menighedsrådet er ”demokratisk valgt”, mener Bækgaard. Formelt ja. Reelt har rådet i årevis ved selvsupplering sat sig på magten og forhindret den nødvendige fornyelse. Demokrati kalder man det. År tilbage ville man tale om ”sygekassedemokrati”, altså en form for pamperdemokrati, hvor magten forbeholdes en klike. Men et demokrati er for hele folket, i dette tilfælde alle medlemmer af folkekirken. Det forudsætter valg mellem flere muligheder. Ved i årevis at supplere sig selv har menighedsrådet bevidst gjort, hvad det kunne for at holde det store flertal ude. Et menighedsråd, der ønsker at fremme folkekirkens ve og vel, ville naturligvis have bestræbt sig for at inddrage dette flertal.

Ud af cirka 1500 folkekirkemedlemmer (indbefattet børn og unge) ønsker ikke færre end 943 at forlænge præsten. I hvor mange andre sogne i folkekirken har man oplevet en tilsvarende folkelig manifestation? Står det til menighedsrådet og Indre Missions formand, skal dette flertal, denne folkelige rørelse, altså uden videre kunne skydes til side.

Engang var Indre Mission en del af den åndelige og folkelige vækkelse, der bragte nyt liv i folkekirken. I stedet for at åbne op lukker man sig i vore dage om sig selv. Herregud, hvad betyder dog 943 folkekirkemedlemmer, der spontant støtter en præst, fordi han har evnet at gøre evangeliet nærværende for de mange og en udfordring til den enkelte, når han ikke bekender sig til Indre Mission?

Nok er sagen om præsten i Vestervig-Agger lokal, men håndteringen vil have betydning for hele folkekirken. Skal et menighedsråd med et tvivlsomt demokratisk mandat uden videre kunne tromle videre? I dag i Vestervig-Agger, i morgen et helt andet sted. Ønsker man en kirke for hele folket eller en kirke, der lukker sig om sig selv og stille og roligt bliver en kirke for de få?

Hvad siger biskoppen i Aalborg Stift? Ønsker han som Indre Missions formand en kirke for de få eller en kirke for de mange?

Sven Ove Gade, forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet.