Isabella Arendt: Klodens klima lever på dyre kviklån

Vi har ikke ressourcer nok til vores forbrug – derfor låner vi af næste generation til voldsomme renter

Isabella Arendt: Klodens klima lever på dyre kviklån

I mandags var det ”Earth Overshoot Day”. Det betyder, at vi fra den 29. juli i år har brugt alle jordens ressourcer for dette år – og at resten af året leves for lånte ressourcer.

Hele verden lever derfor igen i år af dyre kviklån. Vi har ikke ressourcer nok til vores forbrug – derfor låner vi af næste generation til så voldsomme renter, at vi har stukket hovedet i busken af frygt for den dag, inkasso kommer og kræver pengene af os. Vi fisker langt mere, end havene kan bære. Vi udleder markant mere plastic, end vi genanvender. Vi planter ikke træer nok.

Helt enkelt betyder det, at en eller anden dag i meget nær fremtid er forbrugsfesten slut, og regningen skal betales. En eller anden dag skal min generation genopfinde vores hverdag og samfund, hvis ikke vi vil gå under i klimaflygtninge, oversvømmelser, voldsomt vejr og naturkatastrofer.

Bundlinjen lyser rødt, men vi reagerer ikke!

Regeringen har lavet en ambitiøs klimaplan, men den mangler finansiering, og den mangler konkrete mål. Der er lavet gode initiativer for genbrug af for eksempel madaffald, men der mangler massive investeringer i plastanlæg, som kan genbruge vores plastic og stoppe vores voldsomme produktion af nyt. Der mangler markant forskning i nye energikilder, og der mangler store investeringer i både fiskebestanden og skovbruget i Danmark.

Det er ikke for sent. Godt nok har vi flere kviklån, end selv luksusfælden kunne løse, men der er håb. Det betyder ikke, at vi skal blive bange og gå i sort. Det betyder ikke, at vi endnu engang skal stikke hovedet i busken og håbe, at næste generation løser problemerne og betaler lånene tilbage.

Det betyder, at vi skal investere i bæredygtighed, så vi omsætter vores økonomiske ressourcer til at skabe balance på den bæredygtige bundlinie. At skabe frygt og kaos for uoverskuelige problemer er ikke løsningen. Vi må tage vores ansvar alvorligt, sætte alle kræfter ind og sikre, at vi ikke igen næste år har brugt klodens ressourcer, længe før nytåret ringes ind.

Isabella Arendt er fungerende formand for Kristendemokraterne