Prøv avisen

Slots- og Kulturstyrelsen: Kritik om Nyborg Slot er skæv

Nyborg Slot er midlertidigt lukket på grund af renovering og genåbner først i år 2023.

Merete Lind Mikkelsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er ingen "ubelejlig sandhed" i forhold til, hvilke udtalelser Icomos må komme med, skriver Merete Lind Mikkelsen, som er enhedschef i Center for Kulturarv ved Slots- og Kulturstyrelsen

I et indlæg i Kristeligt Dagblad den 31. juli skriver Frederik Siemssen og Vibeke Næser fra foreningen Kultur & Arv, at sandheden om Nyborg Slot har svære kår. De beskylder styrelsen for manglende åbenhed og for at miskreditere kulturarvskomiteen Icomos.

At styrelsen skulle miskreditere Icomos må stå for Frederik Siemssen og Vibeke Næsers egen regning. Styrelsen har ikke på noget tidspunkt miskrediteret komiteen.

Vi har derimod ganske faktuelt oplyst om den proces, der er i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om at blive optaget som Unesco-verdensarv. En proces der indebærer, at Icomos kommer med en udtalelse, der behandles og tjekkes af Slots- og Kulturstyrelsen, der er myndighed på området, inden den skal forelægges for kulturministeren. Det er ganske enkelt fakta.

Derfor er der heller ikke nogen ”ubelejlig sandhed” i forhold til, hvilke udtalelser Icomos kommer med. Det er Slots- og Kulturstyrelsens normale fremgangsmåde at anmode Icomos om faglige vurderinger, når der skal tages stilling til eventuelle udvidelser af den danske tentativliste i forhold til Unesco-verdensarv.

Der er ingen formelle krav om dette, men vi mener, det giver mening og styrker beslutningsgrundlaget, at vi indhenter en uafhængig faglig vurdering.

Derudover kan styrelsen ikke genkende den udlægning, at der ikke er åbenhed i forvaltningen. Tværtimod har både styrelsen og projektets øvrige parter løbende informeret om projektet gennem borgermøder, på parternes hjemmesider og i form af nyheder og pressemeddelelser.

Endvidere besvares løbende de henvendelser og aktindsigter, der modtages fra borgere, interessenter og foreninger – herunder Kultur & Arv – ligesom både Nyborg Kommune og Østfyns Museer står til rådighed for at forklare detaljer om projektet under hele processen.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at være åbne og klare i vores kommunikation om projektet ved Nyborg Slot.

Derfor er styrelsen også bevidst om, at den både har et ejeransvar og myndighedsansvar for Nyborg Slot – hvor jeg repræsenterer myndighedsdelen. Og det er væsentligt at holde de to dele af vores ressortområde adskilt. Vi har derfor klare retningslinjer for de respektive roller, som vi følger gennem hele processen.

Merete Lind Mikkelsen er enhedschef i Center for Kulturarv ved Slots- og Kulturstyrelsen.