Kultur & Arv: Sandheden har særligt svære kår, når det kommer til Nyborg Slot

Manglende offentlighed i forvaltningen og forsøg på miskreditering af sagkundskaben gavner ikke indtrykket af Nyborg-projektets lødighed, skriver Kultur & Arv

Den danske nationalkomité af Unescos rådgivende kulturarvsråd, Icomos Danmark, har vurderet, at Nyborg Slot ikke har ”potentiale som fremtidigt objekt på verdensarvslisten”.
Den danske nationalkomité af Unescos rådgivende kulturarvsråd, Icomos Danmark, har vurderet, at Nyborg Slot ikke har ”potentiale som fremtidigt objekt på verdensarvslisten”. . Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix.

Nyborg Slots ringe Unesco-chancer fik forsiden i fredagens Kristeligt Dagblad. Her kunne man opleve slottets direktør, Erland Porsmose, affeje den danske nationalkomité af Unescos rådgivende kulturarvsråd, Icomos Danmark: ”Icomos er et selvsupplerende arkitektråd, som ikke har nogen stor kulturhistorisk ekspertise,” udtalte han til Kristeligt Dagblad.

Erland Porsmose, der er museumsdirektør og dr.phil., ved naturligvis godt, at Icomos er verdens måske fremmeste kulturarvsråd. Men Porsmose er også idémanden til ombygningen af Nyborg Slot, hvor man drømmer om et nyt og stort beton- og stålbyggeri midt i et fredet fortidsminde. Man er ikke stort modtagelig for kritik af den idé.

Slots- og Kulturstyrelsen, der sagsbehandler Unesco-nomineringerne for kulturministeren, gav i samme artikel nærmest næring til tvivlen om Icomos’ faglighed med oplysningen om, at man nu har den estimerede komités vurderinger ”til faktatjek”.

Hvilke fakta skal efterprøves? Hvorfor tvivl om Icomos? Jo, komitéen har vurderet, at Nyborg ikke har ”potentiale som fremtidigt objekt på verdensarvslisten”. Det er en ubelejlig sandhed.

Faktisk har Icomos to gange i 2018 og 2019 (på i alt 25 tætskrevne sider) fundet Nyborg og de omfattende byggeplaner for slottet uforenlige med Unescos fastlagte kriterier til verdensarv.

”I forhold til vurdering af beskyttelse er der en kraftig uoverensstemmelse mellem at have så storstilede ambitioner for nybyggeri på stedet og samtidig søge optagelse,” skrev Icomos sidste år.

I den forgangne måned lød vurderingen til Slots- og Kulturstyrelsen igen: ”Der er en uoverensstemmelse mellem at have igangsat et større nybyggeri inden for den fortidsmindefredede del af ansøgningszonen og samtidig søge optagelse.”

Måske derfor fastslog Erland Porsmose samme fredag i DR’s P4, at Icomos’ arbejde ”desværre rummer en god del faktuelle fejl og lidt mærkelige vurderinger”, og igen bakkede Slots- og Kulturstyrelsen op.

”Der er også andre ting, der har betydning,” og ”det er simpelthen for dumt at spekulere i det”, udtalte enhedschef i styrelsen, Merete Lind Mikkelsen: ”Som sagt skal vi have fakta på bordet, før vi er helt sikre på, om udtalelserne er på den baggrund, de skal være.” I både avis og radio sørgede man for at pointere, at kulturministeren har det sidste ord.

Disse udsagn skal ses i den sammenhæng, at museumsdirektøren og Slots- og Kulturstyrelsen har en fælles interesse i at bevare illusionen om en Unesco-status så længe som muligt.

Slots- og Kulturstyrelsen er nemlig ikke blot Kulturministerens sagsbehandler for verdensarvsnomineringerne.

Slots- og Kulturstyrelsen er også den ledende drivkraft i de storstilede byggeplaner, som Icomos omtaler. Styrelsen er både ejer og bygherre på det fredede Nyborg Slot. Og det er også Slots- og Kulturstyrelsen, der er fredningsmyndighed og for nylig har givet ejeren (sig selv) tilladelse til de omfattende og normalt helt uhørte tilstandsændringer.

Derfor er det en ubelejlig sandhed for styrelsen, at Icomos er kritisk. Især når byggeplanerne i Nyborg fra starten har været legitimeret med vidtløftige visioner om verdenskulturarv, vækst og international interesse.

Netop Slots- og Kulturstyrelsen, som selv ønsker ”alle fakta på bordet” i Unesco-spørgsmålet, har siden den 7. juli forhalet en aktindsigt til Kultur & Arv om dette emne. I strid med loven og med den øverste ledelses vidende. Og det er ikke en enlig svipser.

Har sandheden særligt svære kår, når det kommer til Nyborg Slot? Manglende offentlighed i forvaltningen og forsøg på miskreditering af sagkundskaben gavner ikke indtrykket af Nyborg-projektets lødighed. Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling skal kunne tåle dagens lys – eller for at bruge styrelsens egne ord: tåle ”et faktatjek”.

Frederik Siemssen er landsformand for Kultur & Arv og Vibeke Næser er lokalformand for Kultur & Arv Fyn.