Kulturminister: Reformer i kulturpolitikken er nødvendige

Formålet er naturligvis ikke forandring for forandringens skyld, men at skabe bedre udviklingsmuligheder for kulturinstitutionerne og dermed danskernes adgang til kunst og kultur, skriver kulturminister Mette Bock (LA)

Der skal være bedre balance mellem statsejede og private medier, og DR’s monopol er for længst brudt. DR skal derfor i de kommende år udvikle sig til at blive en markant kulturinstitution og ikke den brede medievirksomhed, der de seneste år først og fremmest har konkurreret på kvantitet og ikke kvalitet, skriver kulturminister Mette Bock (LA).
Der skal være bedre balance mellem statsejede og private medier, og DR’s monopol er for længst brudt. DR skal derfor i de kommende år udvikle sig til at blive en markant kulturinstitution og ikke den brede medievirksomhed, der de seneste år først og fremmest har konkurreret på kvantitet og ikke kvalitet, skriver kulturminister Mette Bock (LA). Foto: Erik Refner/Ritzau Scanpix.

Den konservative folketingskandidat Pernille Weiss påstår i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 6. august, at ”kulturministerens ønske om at smide kulturens virksomheder ud af velfærdssamfundet ved hjælp af fastholdelse af omprioriteringsbidraget og brutale beskæringer af medieområdet vigtige public service-aktører har skabt usikre vilkår for kulturens virksomheder”.

Må jeg minde om, at Det Konservative Folkeparti er en del af regeringen? Alt, hvad der foretages af den nuværende regering, foretages i et fælles og respektfuldt samarbejde mellem de tre regeringspartier.

Jeg har som kulturminister et medansvar for regeringens samlede prioriteringer og naturligvis et særligt ansvar for de initiativer, der foretages på kulturområdet. Jeg påtager mig gerne regeringsansvar for, at DR skal spare fire procent om året i de kommende fem år. Der skal være bedre balance mellem statsejede og private medier, og DR’s monopol er for længst brudt. DR skal derfor i de kommende år udvikle sig til at blive en markant kulturinstitution og ikke den brede medievirksomhed, der de seneste år først og fremmest har konkurreret på kvantitet og ikke kvalitet.

Jeg abonnerer ikke på den holdning, at kun statsejede og statsfinansierede medier kan lave kvalitetsindhold. Og mon dog ikke DR klarer sig med de godt tre milliarder kroner, kulturinstitutionen fortsat vil modtage årligt om fem år, når besparelserne er fuldt indfaset?

Pernille Weiss ønsker desuden, at konservativ kulturpolitik skal gøre op med ”kulturministerens forandringsbehov”.

Jeg har ikke noget specielt forandringsbehov. Men jeg er enig med rigtig mange konservative i, at man ofte må forandre for at bevare. Når regeringen – inklusive De Konservative – til efteråret fremlægger forslag til ændring af den statslige museumsstøtte og rammerne for scenekunsten, sker det efter ønske fra kulturinstitutionernes egne organisationer og ledelser. Jeg har gennem snart halvandet år været i tæt samarbejde og samtale med de mennesker, der til daglig arbejder med såvel museer som scenekunst.

Ændringerne vil naturligvis blive diskuteret, men det bliver på et oplyst grundlag, forslagene fremlægges. Formålet er naturligvis ikke forandring for forandringens skyld, men at skabe bedre udviklingsmuligheder for kulturinstitutionerne og dermed danskernes adgang til kunst og kultur.

I øvrigt er jeg enig i Pernille Weiss’ ønske om stærkere formidling af kulturarven og behovet for at give børn og unge en dybere historisk indsigt. Det støtter regeringen gennem en lang række forskellige projekter for skolebørn.

Lad mig blot nævne et enkelt her, nemlig ”Kend dit land”, hvor ambitionen er, at alle danske skolebørn i 4. klasse skal på en kulturel og historisk dannelsesrejse gennem Danmark. Vi skal vide, hvem vi selv er, og hvilke grundværdier der har formet det danske samfund, for at blive myndige mennesker, der kan tage ansvar for os selv og møde verden omkring os.

Jeg glæder mig over samarbejdet i den borgerlige regering. Omkring kulturpolitik, sundhedspolitik, uddannelsespolitik, forsvarspolitik, kirkepolitik, landbrugspolitik og alt det andet, som er vigtigt for os alle.

Til grund for det hele ligger kulturen. Nu som tilforn. Med afsæt i det, vi kommer fra. Og perspektiv for den fremtid, der venter os.

Mette Bock (LA) er kulturminister og kirkeminister.