Lars Sandbeck: Jeg var flink, da jeg beskrev Ateistisk Selskabs debatforum

Med meget få undtagelser er jeg af ateisterne blevet mødt af en mur af fjentlighed og har kunnet konstatere, at et flertal af de aktive debattanter ikke ønsker nogen saglig dialog, når emnet er for eksempel kirke og kristendom, skriver lektor Lars Sandbeck

En pensioneret sognepræst, Gustav Bonnevie, har tydeligvis fået min kronik om det bastante naturalistiske verdensbillede, der trives i Ateistisk Selskabs debatforum, galt i halsen, skriver lektor Lars Sandbeck.
En pensioneret sognepræst, Gustav Bonnevie, har tydeligvis fået min kronik om det bastante naturalistiske verdensbillede, der trives i Ateistisk Selskabs debatforum, galt i halsen, skriver lektor Lars Sandbeck. Foto: Leif Tuxen.

TIL MIN OVERRASKELSE kan jeg læse i et forvirret debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 28. marts, at jeg skulle være modstander af ”biologi og evolution”, og at jeg kritiserer naturvidenskaben for ”et mangelfuldt, fattigt og deprimerende syn på tilværelsen”.

En pensioneret sognepræst, Gustav Bonnevie, har tydeligvis fået min kronik om det bastante naturalistiske verdensbillede, der trives i Ateistisk Selskabs debatforum, galt i halsen.

Gustav Bonnevies kommentar er et pragteksempel på, hvor galt det kan gå, når man begynder at udtale sig om noget, man ikke har det fjerneste kendskab til. Gustav Bonnevie aner tilsyneladende ikke, at naturalisme og naturvidenskab ikke skulle være det samme.

Men naturalisme er en metafysisk doktrin og (særligt i det omtalte debatforum) et stærkt reduktionistisk verdensbillede, der lukker ned og af for alle tydninger af eksistensen, som åbner for religiøse, teologiske og sågar humanistiske perspektiver. Naturvidenskab er blot en undersøgelsesmetode. Forholdet mellem naturvidenskaben og den bastante udgave af naturalismen minder om forholdet mellem alkohol og alkoholisme, hvor sidstnævnte udgør et skadeligt misbrug af et i udgangspunktet harmløst rusmiddel.

Den pensionerede præst tror i øvrigt, jeg ”med skjulte bagtanker” er brudt ind i et fredeligt, ateistisk hyggeforum og fremprovokeret en masse voldsomme reaktioner, missioneret, kritiseret naturvidenskab og generelt teet mig usympatisk og nedladende. Han tror også, jeg har håndplukket et par ekstreme udtalelser fra ateisterne i forummet og delt dem i min kronik.

Men sandheden er, at jeg har gjort alt det modsatte. Jeg er gået åbent og ærligt ind i et ekstremt religions- og folkekirkekritisk miljø, har deltaget i saglige debatter og ved adskillige lejligheder forklaret, at jeg også var der for at studere og undersøge gruppen. Med meget få undtagelser er jeg blevet mødt af en mur af fjentlighed og har kunnet konstatere, at et flertal af de aktive debattanter ikke ønsker nogen saglig dialog, når emnet er for eksempel kirke og kristendom.

Har Gustav Bonnevie mon nogensinde selv frekventeret Ateistisk Selskabs debatforum? Når han antyder, at jeg skulle have citeret de ”groveste ytringer” fra gruppen, tyder alt på, at han aldrig selv har været på besøg derinde. I virkeligheden har jeg frasorteret de mest frastødende og perfide ytringer og tegnet et loyalt portræt med hældning mod det venlige.

JEG KUNNE FOR EKSEMPEL have nævnt, hvordan udtrykket ”religiøse tosser” er en standardreference blandt mange af forummets hadprædikanter. Jeg kunne også have bragt et utal af citater, hvor religiøse mennesker beskrives som for eksempel ”hjerneskadede” og ”smittebærere”, jeg kunne have henvist til facistoidt tankegods i nogle af de mest rabiate naturalisters skriverier, og jeg kunne have dokumenteret, hvor mange af forummets opslag, der ikke tjener andet formål end at latterliggøre religiøse mennesker og udstille dem som ubegavede ”tosser”.

Jeg kunne også have henvist til, hvordan enkelte på siden sammenligner folkekirkens børne- og ungdomsarbejde med pædofile overgreb, sådan som det blandt andet bliver illustreret af et frastødende piktogram, der er i omløb derinde, og som modtages med applaus fra nogle, tavshed fra andre, men sjældent, om overhovedet, af kritik. Piktogrammet forestiller en mandlig præst, der har en penis i form af et kors, som han prøver at stikke i munden på et knælende barn. Men alt det undlod jeg at nævne for at være flink.

Gustav Bonnevie forestiller sig også, at ateisterne i forummet repræsenterer ”logos”, mens jeg kommer med et forsvar alene baseret på ”patos”. Fornuft og logik over for følelsesudbrud.

Men mange af ateisterne i forummet afslører gang på gang, at deres aversioner over for kirke og kristendom ikke hviler på fornuft og fakta, men på et irrationelt grundlag, som nedbryder ethvert tilløb til saglighed og genuin oplysning. Ofte kræver de ganske vist beviser for Guds eksistens, men dette er ikke specielt logisk al den stund, religiøse tydninger ikke begynder med abstrakte gudspostulater, men med transcendenserfaringer, som peger i retning af noget ”større og mere” i tilværelsen end naturlove og mekaniske processer.

Og det er disse transcendenserfaringer og ikke ”stærke, smukke følelser”, som Gustav Bonnevie uforstandigt tror, jeg spiller ud mod naturalismens – og ikke naturvidenskabens – reduktion af al tilværelseserfaring til bevidstløs kemi og fysik.

Lars Sandbeck er lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.