Lektor og folketingskandidat: Småbørn kommer for tidligt i vuggestue

Få måneder gamle babyer har dybest set ikke brug for flere pædagoger, men for at have mere tid sammen med mor eller far. Lad os hjælpe de demonstrerende forældre med det, som måske i virkeligheden også er deres egentlige ønske, skriver Niels Arbøl

Børn i Danmark kommer alt for tidligt i vuggestue, mener lektor og folketingskandidat for Radikale Venstre Niels Arbøl. Få måneder gamle babyer har dybest set ikke brug for flere pædagoger, men for at have mere tid med mor eller far, skriver han. –
Børn i Danmark kommer alt for tidligt i vuggestue, mener lektor og folketingskandidat for Radikale Venstre Niels Arbøl. Få måneder gamle babyer har dybest set ikke brug for flere pædagoger, men for at have mere tid med mor eller far, skriver han. – . Foto: Betina Garcia/Ritzau Scanpix.

Sidste weekend var tusindvis af forældre på gaden i de store byer for at kræve minimumsnormeringer i vores daginstitutioner.

Og med god grund. Siden 2009 er der blevet sparet, hvad der svarer til 4000 fuldtids pædagogstillinger i daginstitutionerne.

Ideelt set bør normeringen i en vuggestue være en pædagog til tre børn, men som forholdene er i dag, er det nærmest syv, otte eller ni børn pr. pædagog. Og det er klart til ugunst for børnene, hvor især allermindste kræver meget tid. Man kan godt forstå de forældre, der gør oprør. Børneminister Mai Mercado tager fejl i at afvise minimumsnormeringer under henvisning til det kommunale selvstyre. Det kan ikke være rigtigt at skulle prioritere mellem vejarbejde og pædagoger.

Men hele spørgsmålet om den utilfredsstillende normering i daginstitutioner kan også rettes et helt andet sted hen – nemlig til selve indretning af vores samfund. Der er jo slet ingen tvivl om, at vuggestuer er blevet til for forældrenes skyld, ikke for børnenes. Som blandt andet Ole Henrik Hansen, lektor på DPU, har anført, har vi her i landet længe været i gang med et kæmpemæssigt socialt eksperiment, som vi ikke ved hvor bærer hen. Eller er det stigende antal psykisk syge børn og unge kun et forvarsel?

Adskillelse af småbørn fra deres forældre er i udgangspunktet dybt unaturligt. De har brug for den sikkerhed og tryghed, der er i forældrenes nærhed. Mange forældre har da også oplevet gråd og vilde protester, når de skulle aflevere den lille første gang i vuggestuen. Uanset normering kan pædagoger i en vuggestue aldrig være lige så befordrende for det lille barns udvikling som to kærlige forældre. Hos mor og far kan barnet opbygge den helt nødvendige modstandsdygtighed over for stress, som kommer det til gavn senere i livet.

I vuggestuen risikerer barnet lige modsat at udvikle stress – for her får det, selv med fuld normering, kun sporadisk omsorg og af skiftende personale. Selv under optimale forhold leverer vuggestuen ikke kærlighed, men højst omsorg og for det meste blot pasning.

Det nye krav om flere pædagoger skyldes også, at flere forældre, ifølge en undersøgelse fra BUPL sidste år, i dag sender deres børn i vuggestue meget tidligt, helt ned til seks måneder. Det kræver selvsagt mere personale. I gennemsnit ankommer børnene, når de er 10 måneder gamle, men også det er for tidligt. Børn bør tidligst komme i vuggestue omkring de to år ifølge al grundlæggende viden inden for udviklingspsykologien og kun i nogle få timer pr. dag.

Danmark har som bekendt verdensrekord i institutionalisering af småbørn på 0-3 år. Over 62 procent af vores børn tilbringer 30 timer eller mere her om ugen, mens EU-gennemsnittet er på 18 procent. I Danmark tager forældrene i gennemsnit kun barsel i 275 dage pr. nyfødt. Det tilsvarende tal i Sverige er 477 dage. I Norge er barslen typisk halvandet år. I Tyskland har mødrene og fædrene længe haft mulighed for at være på barsel i barnets første to-tre år.

Og det var måske netop den vej, vi skal gå. I det mindste bør kravet om minimumsnormeringer følges op af et krav til alle kommuner om at tilbyde et tilskud til alle forældre, der selv ønsker at varetage pasningen af deres børn et år ekstra, før det kommer i institution.

I dag er det kun halvdelen af landets kommuner, der har denne praksis. At gøre den landsdækkende vil være af stor betydning for de forældre, der ikke har råd til at undvære en af de to indtægter – og et vigtigt skridt i retning af at tilgodese barnets virkelige behov. De har ikke ønske om at komme tidligt i vuggestue. Få måneder gamle babyer har dybest set ikke brug for flere pædagoger, men for at have mere tid sammen med mor eller far. Lad os hjælpe de demonstrerende forældre med det, som måske i virkeligheden også er deres egentlige ønske.

Niels Arbøl er lektor og folketingskandidat for Radikale Venstre.