Prøv avisen
Debat

Lokal ældreformand: Ældre skal ikke være taknemmelige for hjælp – de har krav på den

Arkivfoto. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Anni G. Walther, formand for Ældre Sagen Aalborg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har en ældre gruppe, der har krav på værdig, respektabel og god pleje og service, skriver Anni G. Walther, formand for Ældre Sagen Aalborg

Som formand for Ældre Sagen Aalborg med over 29.000 medlemmer i Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod synes jeg, at vi nu skal vende bøtten på hele ældreområdet i Danmark og ikke kun tage fat i et hjørne om manglende økonomi og manglende hænder.

Ud over mangel på økonomi og hænder, som jeg selvfølgelig er enig i, at der er, vil jeg gerne ret lige ud udtrykke, at nu synes jeg, det skal være slut med, at ældre demente og andre ældre, der behøver hjælp og deres pårørende, skal være ydmyge og taknemmelige for den hjælp, de får.

Jeg synes, at man skal respektere Danmarks ældre, mindst på lige fod med alle andre aldersgrupper. Jeg tror, man desværre kan finde flere uacceptable eksempler på pleje af vores ældre, end de viste. Jeg synes, at vi nu i fællesskab skal vende det hele og sige: Vi har en ældre gruppe, der har krav på værdig, respektabel og god pleje og service. De aktuelle eksempler fra tv kalder først og fremmest på handling fra de politikere, de ledere og de ansatte, der arbejder i ældresektoren. Det er ikke de ældre, der skal være ydmyge og taknemmelige.

Det er de politikere, der har påtaget sig en politisk rolle inden for ældresektoren, deres ansatte ledere og personale, der bør være taknemmelige for, at de får lov at arbejde med et så meningsfyldt arbejde i gode rammer. De skal præstere en indsats, der gør dem taknemmelige, stolte og glade for dette værdifulde arbejde.

Hverken politikere eller ledere skal klamre sig til deres respektive skriveborde. Politikerne har en veldrevet administrativ enhed med direktør/chef, faglige ledere og administrative medarbejdere, der tager sig af skrivebordsarbejdet, så hver eneste gang en rådmand, en udvalgsformand eller en anden politiker får en klage fra pårørende eller fra de ældre selv, så er deres fornemmeste opgave at slippe skrivebordet og gå ud her og nu og se: Er der noget om snakken? Er der noget, der skal ændres eller gøres anderledes? Skal jeg følge op på det ved et nyt besøg i morgen og om et par dage? Tale med de ansatte, de pårørende og de ældre, dér hvor de bor og skal trives. Og så ring og skriv tilbage omgående til klageren og giv en velment undskyldning, hvis der er noget at undskylde i stedet for en bortforklaring. Og hvis der er begået en fejl, så tal med dem, der har begået fejlen, ikke for at skælde ud, men for at tale om, hvordan undgår vi det fremover.

Hvis man er plejehjemsleder, så kan de administrative opgaver veltilrettelagt klares på nogle timer ved dagens begyndelse og afslutning, og resten af dagens arbejde skal de være derude, hvor der skal plejes og serviceres, så de helt nøjagtigt ved, hvordan den pleje, de har ansvar for, foregår, kan forbedres og udvikles. Kan skrivebordsopgaverne ikke klares på en del af arbejdstiden, bør lederen på et kursus i uddelegering og brug af moderne teknologiske administrative hjælpemidler.

Lederen skal kun deltage i de allermest nødvendige møder og sende en souschef eller en anden til de øvrige møder og i øvrigt vurdere, hvor mange møder, der overhovedet er nødvendige. Der er gode erfaringer om anderledes og færre møder efter coronaen. Kerneopgaven er og bliver at yde pleje og service over for det enkelte plejehjems beboere.

Alle, der er tilknyttet ældresektoren: de ansatte, politikerne og ældreorganisationerne skal forlade deres berøringsangst og bruge deres gode kompetencer til at se på hele ældresektoren på en helt anden og nutidig måde, så de ældre, der har hjælp behov, bevarer deres værdighed og positive livssyn. De skal ikke tales ned til, være taknemmelige og så videre.

Jeg er jo ikke direkte taknemmelig, når jeg ved henvendelse til det offentlige, i butikkerne, i erhvervslivet med mere får den gode service, som jeg føler, jeg har krav på og betaler for, og som ”sælgeren” gerne vil yde for at bevare sit kundegrundlag. De ældre er veltjente borgere i Danmark, der ikke mere kan klare sig selv, ligesom børn heller ikke kan klare sig selv, og det skal ingen af dem jo undskylde for. De skal have pleje og service givet med glæde og faglig stolthed.

Anni G. Walther er formand for Ældre Sagen Aalborg.