Prøv avisen
Debat

Morten Løkkegaard: Der er brug for et trygt Danmark i et stærkt Europa

Alene det indre marked gør Danmark 100 milliarder kroner rigere om året. Det svarer til et årligt tillæg til den danske realløn på 10 procent – eller for en helt almindelig LO-familie; 65.000 kroner mere i lønningsposen om året. Vækst i den europæiske økonomi er en forudsætning for vækst i den danske økonomi, skriver Morten Løkkegaard (V).

Morten Løkkegaard

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi skal arbejde for mere Danmark i Europa – og mere Europa i verden, skriver medlem af Europa-Parlamentet for Venstre Morten Løkkegaard

VI LEVER I EN TID og i et land, hvor rigtig meget fungerer: Økonomien er god, vi lever længere, kriminaliteten er lav, vore børn er veluddannede, og beskæftigelsen er høj.

Alligevel oplever jeg, når jeg kommer rundt i Danmark, at mange er utrygge. For fremtiden. Om det job, man har i dag, også eksisterer i morgen. Omkring grådige banditter i habitters svindel med vores alle sammens skattekroner, klimaforandringerne, russerne og Brexit. For Venstre er denne indsigt afgørende. I Venstre har vi til hensigt at gøre danskerne tryggere.

CO2-udledningen er voldsommere end nogensinde, og skraldet hober sig op i verdenshavene. Der skal sættes ind omgående, hvis vores børn og børnebørn skal have nogen som helst chance for et liv og helbred, der minder om vores. Danmark er et klima- og miljømæssigt foregangsland. Kampen for klodens klima skal føres globalt – og kun hvis vi arbejder sammen, kan vi opnå en reel effekt. EU har den økonomiske og politiske tyngde til at tage globalt lederskab. Og Venstre vil give en højambitiøs og omfattende europæisk klima- og miljøpolitik et markant dansk aftryk.

TAG SIKKERHEDEN. Gennem en årrække har det åbne Europa stået over for en stigende sikkerhedstrussel. Ligesom terror er vore dages kriminalitet international, grænseoverskridende og konstant.

Danmark er derfor dybt afhængigt af et tæt og tillidsfuldt politi- og retssamarbejde med andre lande, ikke mindst inden for EU. Derfor er vi nødt til på sigt at være fuldgyldig deltager i det europæiske retssamarbejde og dermed afskaffe retsforbeholdet.

Indtil da må vi stræbe efter det bedst mulige samarbejde om den fælles kriminalitetsbekæmpelse. Det drejer sig om den europæiske arrestordre, PNR-registret, Eurojust og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Og når den nuværende aftale om Europol skal op til revision, skal vi arbejde for en tættere dansk tilknytning til Europol og på sigt fuldt dansk medlemskab.

Endelig handler tryghed også om et velfungerende marked. Hver femte danske arbejdsplads i dag er direkte afhængig af vores deltagelse i EU’s indre marked.

Alene det indre marked gør Danmark 100 milliarder kroner rigere om året. Det svarer til et årligt tillæg til den danske realløn på 10 procent – eller for en helt almindelig LO-familie; 65.000 kroner mere i lønningsposen om året. Vækst i den europæiske økonomi er en forudsætning for vækst i den danske økonomi.

HVAD VIL KONKURRENTERNE SÅ? Socialdemokraterne satser hele butikken på mere europæisk skatte-, social- og arbejdsmarkedslovgivning. På den måde vil man de facto afmontere den med rette højt besungne danske model og overlade arbejdsmarkedslovgivning til EU. Men det vil hverken sikre de danske arbejdstagere eller skabe mere tryghed i Danmark. Det vil derimod bremse væksten i økonomien ved at hæmme tiltrækningen af den arbejdskraft, erhvervslivet efterspørger.

Dansk Folkepartis recept er velkendt: at bygge en mur omkring Danmark – og vente. Problemet er bare, at danskerne ikke vil ud af EU – og man kan roligt regne med, at Dansk Folkeparti heller ikke vil. Dansk Folkepartis ledelse ved godt, at det vil gøre permanent og uoprettelig skade på Danmark og dansk økonomi. Bundlinjen er den samme: utryghed.

Vi ønsker et trygt Danmark i et stærkt Europa. Et demokratisk og økonomisk stabilt Europa, hvor Danmark er så tæt på kernen af samarbejdet som overhovedet muligt. Et Europa, der bliver styrket internt for at fylde sin plads i verden bedre ud.

Det betyder i praksis, at vi skal arbejde for mere Danmark i Europa – og mere Europa i verden.

Morten Løkkegaard er medlem af Europa-Parlamentet for Venstre.