Prøv avisen

Menighedsfakultetet i Aarhus: Med en kommende præstemangel er det grotesk, at der er stadig færre pladser på teologistudiet

Kurt E. Larsen og Thomas Bjerg Mikkelsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Mens et udvalg arbejder seriøst med alternative veje til præstegerningen, lukkes der ned for muligheden for at gå ad den primære vej. Det svarer til at lukke et spor på motorvejen og gå i gang med at etablere en landevej ved siden af, skriver repræsentanter fra Menighedsfakultetet

MENIGHEDSFAKULTETET I AARHUS har som hovedopgave at uddanne præster til folkekirken. Konkret er det vores mål at give en bacheloruddannelse i teologi på højt fagligt niveau og med en klar kirkelig profil.

Vore studerende lærer ikke mindre græsk og dogmatik end bachelorstuderende på universitetet, men desuden supplerer vi med forskellige praktiske fag for at gøre de studerende mere fortrolige med kirkelivet og forberede dem til præstegerningen. Vores bacheloruddannelse varer da også fire et halvt år, mod normalt fire år.

DA DET IKKE – som det ellers er skik i vores nabolande – er muligt at få akkrediteret en privat uddannelse i Danmark, får vores bachelorstuderende efter beståede eksaminer et eksamensbevis fra et stort og anerkendt universitet i Sydafrika.

På basis heraf kan de så fortsætte direkte på kandidatstudiet på teologi på Aarhus Universitet. Eller kan de?

Nej, i år var der en halv snes bachelorer fra Menighedsfakultetet, der ikke fik plads på Aarhus Universitet. Regeringens dimensioneringspolitik har sat et stramt loft over det antal, der kan optages.

Da et universitets egne bachelorer har fortrinsret, endte det i år med, at omkring halvdelen af vores årgang af bachelorer ikke kunne komme ind på kandidatstudiet på Aarhus Universitet.

NOGLE SØGTE I STEDET ind i København, hvor der var ledige pladser, men det kan dels give en række praktiske og familiemæssige vanskeligheder, dels forlænger det studiet yderligere, fordi Det Teologiske Fakultet i København kræver, at de består et halvt års ekstra studier før optag.

Desværre er der ikke noget, der tyder på, at problemet var en éngangsforeteelse. For de kommende år viser dimensioneringen, at der bliver stadig færre pladser på kandidatstudiet i Aarhus.

I lyset af den omtalte kommende præstemangel virker situationen grotesk. Mens et udvalg arbejder seriøst med alternative veje til præstegerningen, lukkes der ned for muligheden for at gå ad den primære vej. Det svarer til at lukke et spor på motorvejen og gå i gang med at etablere en landevej ved siden af.

Kurt E. Larsen er professor på Menighedsfakultetet i Aarhus. Thomas Bjerg Mikkelsen er fakultetsleder på Menighedsfakultetet i Aarhus.