Prøv avisen

Udvalgsformand: For at styrke det kirkelige liv, skal man kunne tale om tro

Alt vores arbejde i menighedsrådene skal netop gerne afspejle en holdning til vores tro: Vi bygger sognegårde og laver musikalske og pædagogiske tiltag, der gerne skulle støtte, at vi har en tro at give videre.

Bodil Therkelsen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Man har som menighedsrådsmedlem brug for et sprog for at tale om det, som det hele handler om, for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af det kirkelige arbejde på det enkelte sted, skriver formand for Landsforeningen af Menigshedsråds udvalg for liv og vækst

SOGNEPRÆST Laura Cæcilie Jessen rejser i et debatindlæg i avisen i tirdags et relevant synspunkt om den nye tros-hjemmeside talomtro.dk fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Gudstjenesten skal, mener hun, være et rum, hvor det er helt i orden at være blufærdig over for troen, og der skal være plads til både ”den nytilkomne og søgende, den blufærdige og den myndige kirkegænger”, som hun skriver afslutningsvis.

Jeg er grundlæggende helt enig i hendes synspunkt, og det er heller ikke kampagnens ærinde at blande sig i den enkeltes religiøsitet og gudstjeneste fejring. Der er og skal fortsat være frihed i gudstjenesten for enhver.

Men menighedsrådsmedlemmer er ikke kun gudstjenestegængere. De skal også i samråd med præsten styre det kirkelige liv i sognet, som det hedder i loven om menighedsråd. Og skal den opgave løses, skal man også kunne tale om tro.

Man har med andre ord som menighedsrådsmedlem brug for et sprog for at tale om det, som det hele handler om, for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af det kirkelige arbejde på det enkelte sted.

Alt vores arbejde i menighedsrådene skal netop gerne afspejle en holdning til vores tro: Vi bygger sognegårde og laver musikalske og pædagogiske tiltag, der gerne skulle støtte, at vi har en tro at give videre.

Som det stod i samme avis, skal vi – og menighedsrådsmedlemmer i særdeleshed – tale om, hvorfor vi holder gudstjeneste.

Det er netop behovet for den samtale, som talomtro.dk skal ses i lyset af, især fordi der igennem de seneste årtier har været et tab af viden og sprog omkring troen i samfundet – og nok også i menighedsrådene. Det hul vil vi gerne være med til at lukke, så samvirket mellem præst og menighedsråd fortsat kan udvikle sig.

Bodil Therkelsen er formand for Landsforeningen af Menighedsråds udvalg for liv og vækst.