Muslim: Skal jeg konvertere til kristendommen for at blive anerkendt af Martin Henriksen?

Det er undergravende og samfundsskadende at begrænse danskhed til at være et spørgsmål om religion, mener gymnasieelev Mohamad Alnabhan

"Jeg er et rettroende menneske, og jeg har den samme respekt for folk, der tror noget andet end det, jeg tror på, og jeg synes, at jeg skal gøre mit bedste for at missionere dem over til islam," skriver Mohamad Alnabhan.
"Jeg er et rettroende menneske, og jeg har den samme respekt for folk, der tror noget andet end det, jeg tror på, og jeg synes, at jeg skal gøre mit bedste for at missionere dem over til islam," skriver Mohamad Alnabhan. . Foto: Erik Kempf.

JEG HAR DE FORGANGNE to år været aktiv i den offentlige debat, og jeg deltager i debatter med mange mennesker med forskellige etniske baggrunde, som taler forskellige sprog, og som har forskellige interesser.

Men jeg blev hele tiden mødt med den påstand, at jeg ikke kan være en del af fællesskabet, og at jeg aldrig kan deltage i debatten på lige fod med andre mennesker.

Der er kun en grund til det, og det handler om, at jeg udøver min grundlovssikrede ret til at praktisere den religion, jeg er overbevist om. At fordi jeg er muslim, så vil det gå dårligt med min deltagelse i samfundsaktiviteter.

Men hvad skal jeg så gøre? Skal jeg presses til at konvertere til kristendommen for at løse problemet?

Hvis man kommer her til landet som indvandrer, så skal man i hvert faldt tilegne sig viden om kristendommen og deltage i de kristne højtider, for at man kan blive dansk.

Sådan har Martin Henriksen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, givet udtryk for sit drømmescenarie for udlændinges fremtid.

Ud fra den påstand kan jeg godt forstå, at så længe jeg praktiserer en anden religion end kristendom, kan jeg aldrig blive dansk. Men hvis jeg nu som muslim går ud og siger, at alle mennesker skal blive muslimer, og alle kvinder skal bære tørklæder, så vil en lang stribe af politikere være kritiske over for mine værdier. De vil ikke gøre andet end at fortælle mig, at jeg skal rejse hjem.

Selvom man ikke går i kirke om søndagen, kan man vel godt bidrage til samfundet. Selvom man ikke døber sine børn, kan man avle produktive børn, som værdsætter menneskets grundlæggende rettigheder, som indebærer ytrings- og religionsfrihed.

Jeg synes, at det er undergravende og samfundsskadende at begrænse danskhed, så det bliver et spørgsmål om religion. Der findes tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke tror på Gud.

Jeg er et rettroende menneske, og jeg har den samme respekt for folk, der tror noget andet end det, jeg tror på, og jeg synes, at jeg skal gøre mit bedste for at missionere dem over til islam. Men hvis folk ikke vil det, så må de tro på, hvad de vil.

Betyder det, at jeg så skal anse dem som mennesker, der er mindre værd end andre? Jeg vil til enhver tid kæmpe for, at mennesket har sine egne grundlæggende rettigheder, men det er meningsløst, at man ikke anerkender folk, fordi de ikke tror på den samme religion, som jeg gør. Jeg kender mange kristne præster, almindelige troende og sågar mange ateister. Vi lever fredeligt side om side uden problemer. Men sådan som jeg forstår danske værdier ud fra Grundloven og dansk historie, handler de kristne værdier om, at mennesket har sin ukrænkelige frihed. Men det handler ikke om, at fordi man er muslim, så skal man hæmmes på alle mulige måder.

At muslimske friskoler skal lukkes, at busruter til muslimske skoler skal nedlægges, at muslimske kvinder ikke skal bære tørklæder, at muslimske mænd får afslag på jobsøgning, fordi de har skæg og så videre. Her forstår jeg ikke den påstand, som politikere kommer med, om, at der er handlefrihed i Danmark, når man som muslim bliver begrænset, og hvor man ikke må gøre visse ting.

Skal jeg konvertere til kristendom for at blive anerkendt af Martin Henriksen?

Mohamad Alnabhan er gymnasieelev og debattør.