Prøv avisen
Debat

Danske Handicaporganisationer: Førtidspension kan være en adgangsbillet til arbejdsmarkedet

I øjeblikket tales der om, hvordan flere pensionister får livsglæde ved at arbejde lidt ved siden af deres tilværelse som pensionist. Den samme glæde kan nogle mennesker med handicap på førtidspension opnå i for eksempel et skånejob, fordi de føler sig værdsat og som en del af samfundet, skriver formand for Danske Handicaporganisationer. Foto: Steffen Ortmann/Ritzau Scanpix

Thorkild Olesen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Førtidspension kan være indgangen til arbejdsmarkedet for nogle mennesker med handicap, som vil bidrage med det, de kan, skriver formand for Danske Handicaporganisationer

DET ER EN UDBREDT opfattelse, at man ikke kan arbejde, hvis man er på førtidspension. I de fleste tilfælde er det korrekt.

Men førtidspension kan være indgangen til arbejdsmarkedet for nogle mennesker med handicap, som vil bidrage med det, de kan. Det betyder dog ikke, at der blandt mennesker på førtidspension er en kæmpe skjult arbejdsreserve.

I øjeblikket tales der om, hvordan flere pensionister får livsglæde ved at arbejde lidt ved siden af deres tilværelse som pensionist. Den samme glæde kan nogle mennesker med handicap på førtidspension opnå i for eksempel et skånejob, fordi de føler sig værdsat og som en del af samfundet.

Det er derfor oplagt at se på vilkårene for førtidspensionister, der gerne vil forsøge sig med at bidrage på arbejdsmarkedet.

I handicaporganisationerne ser vi tre benspænd, når det kommer til førtidspension og arbejde:

1) Forestillingen om, at vi afskærer mennesker fra fællesskabet, når vi giver dem en førtidspension. I nogle tilfælde er netop en førtidspension en adgangsbillet til arbejdsmarkedet. For eksempel for borgere med kognitive handicap, der ikke kan begå sig i et ordinært job. De kan via ordningen om løntilskud til førtidspensionister – populært ”skånejob” – blive en del af arbejdsfællesskabet.

2) Den gensidige forsørgerpligt betyder, at hvis din partner er på førtidspension, kan der være mindre gevinst ved at arbejde, fordi partnerens førtidspension bliver nedreguleret.

3) Hvis man forsøger med at arbejde få timer, er det sidste benspænd frygten for at miste sin pension, som man ofte har kæmpet længe for.

Få frakendes deres pension, men usikkerheden er et problem, der skal adresseres, og mennesker med handicap skal have vished om, at de kan eksperimentere med arbejdsevnen uden at skulle være bange for at miste pensionen. I øvrigt er mange mennesker med handicap allerede en del af det ordinære arbejdsmarked. Men når de rammer pen sionsalderen, kan de ikke længere få bevilget hjælpemidler til arbejde. Uanset om det er afgørende for, at borgeren kan blive på sin arbejdsplads. Det er også et tovligt benspænd.

Thorkild Olesen er formand for Danske Handicaporganisationer.