Mellemfolkeligt Samvirke til ny minister: ”Du har nu den vigtigste post for de fleste mennesker”

Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, Tim Whyte, mener, at

”Flemming Møller Mortensen (S) kan blive arkitekten bag en nordisk bistandssupermagt, og den er der hårdt brug for,” skriver generalsekretær Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke. – Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.
”Flemming Møller Mortensen (S) kan blive arkitekten bag en nordisk bistandssupermagt, og den er der hårdt brug for,” skriver generalsekretær Tim Whyte fra Mellemfolkeligt Samvirke. – Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Nogle sukkede, da de hørte, at den nye minister for udviklingssamarbejde, Flemming Møller Mortensen (S), også skulle være minister for nordisk samarbejde – som om der ikke er nok at se til med en pandemi, en gallopererende klima- og ulighedskrise, som rammer fattige lande hårdt, en kommende sultkatastrofe og et demokrati under pres og nye konflikter i Afrika.

Men jeg synes faktisk, det er en genistreg. Det nordiske samarbejde, der i årenes løb har været et lidt forsømt appendiks til en lang række forskellige ministerier, ligger rigtigt godt hos ministeren for udviklingssamarbejde. Det giver nye muligheder at samtænke udviklingsbistand og nordisk samarbejde. Gennem et tættere samarbejde med de andre nordiske lande kan vi faktisk opnå meget mere på vores væsentlige internationale solidaritetsdagsordner.

Vi har brug for stærke allierede, som tænker, som vi gør, og kan være med til at rykke EU, FN, OECD, Verdensbanken og også andre lande. Og her er der faktisk et naturligt værdifællesskab med de andre nordiske lande.

Bortset fra Finland giver alle de nordiske lande mindst de 0,7 procent af bnp i bistand, som alle lande har lovet i FN. Alle de nordiske lande har lignende værdier og stærke prioriteter på alt fra kvinderettigheder til klimakrise og ulighed og offentlig sundhed og uddannelse.

Alle har historisk været stærkt engageret i opbygning af FN og det internationale regelbaserede samfund og har stået på mål for demokrati og civilsamfundets rettigheder. Vi har historisk og aktuelt en høj stjerne hos mange lande i Afrika for vores solidariske støtte gennem mange år. Der er en grund til, at verdensmålene kaldes for Scandinavian Development Goals eller the Socialdemocratic Development Goals, og alle de nordiske lande ligger år efter år i toppen af ranglisterne, der viser, hvor langt landene er kommet med at indfri verdensmålene.

Flemming Møller Mortensen kan blive arkitekten bag en nordisk bistandssupermagt, og den er der hårdt brug for. Som den nye minister selv udtrykte det, da han fik overdraget posten: ”Verden er jo bogstaveligt talt af lave.”

Vi kan desværre konstatere, at de værdier, vi kæmper for, og de internationale institutioner, som vi har været med til at bygge op, er presset nu og trænger mere end nogensinde, og svaret er, at de nordiske lande iværksætter et forsvar gennem et tættere samarbejde udadtil. Det er faktisk nok en af de eneste måder, hvorpå vi kan få indflydelse og være med til at redde en regelbaseret international orden og de internationale institutioner, herunder FN, som direkte efterlyser en nordisk håndsrækning.

Selvom landene er små, kan de nordiske lande godt hæve ambitionerne og få en afgørende indflydelse på kampen mod klimaforandringer, ulighed, sult og fattigdom, for demokrati og ligestilling. Men det kræver ikke alene øget samarbejde. Det kræver også øget interesse for det blandt de øvrige partier i Folketinget, som står bag vores internationale udviklingssamarbejde, og i civilsamfundet, som har en masse samarbejdsrelationer på kryds og tværs af de nordiske lande og i resten af verden. Vi er klar. Vi tror faktisk, det er det rette tidspunkt at tænke nyt her – ikke mindst med en ny dansk udviklingsstrategi på vej.

Så velkommen til, Flemming Møller Mortensen. Du har fået den vigtigste ministerpost for de fleste mennesker i verden på det rette tidspunkt og med en unik mulighed for at nytænke vores indflydelse. Og jeg håber, at du ligesom din forgænger også kalder dig solidaritetsminister. Det er der nemlig mere end nogensinde brug for.

Tim Whyte er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke.