Mette Bock om ny præsteuddannelse: Må den skabe et banebrydende samarbejde

Glæd jer over den store interesse, kære universiteter. Bryd nye veje. Og løs de bureaukratiske problemer, der kan knytte sig til et udvidet samarbejde med stifterne

Når universiteterne slår sig i tøjret, er der al mulig grund til at bruge anledningen til at skabe et udvidet og banebrydende samarbejde med aftagerne, nemlig folkekirken, påpeger Mette Bock.
Når universiteterne slår sig i tøjret, er der al mulig grund til at bruge anledningen til at skabe et udvidet og banebrydende samarbejde med aftagerne, nemlig folkekirken, påpeger Mette Bock. Foto: Johanne Teglgård Olsen.

Stor er overraskelsen over, at der er flere end 250 ansøgere til den nye paragraf 3-uddannelse, der skal bidrage til at afhjælpe præstemanglen i Danmark.

Uddannelsen skal forankres på universiteterne. Desværre ser det ud til, at de studerende ikke vil blive modtaget med udelt begejstring.

På Kristeligt Dagblads kirke.dk kunne man den 28. april konstatere udtalt skepsis fra henholdsvis dekan og studieleder på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. De finder det ”kontraintuitivt” og ”paradoksalt”, at man ikke i stedet optager flere på den almindelige teologiuddannelse, ligesom de er nervøse for at ”overbebyrde” underviserne – og det bliver formentlig besværligt at presse de nye studerende ind på de såkaldte tompladser, altså i de huller, der ikke er optaget af andre studerende.

Jeg forstår principielt den skepsis, der udtrykkes. For teologistudiet er jo ikke en præsteuddannelse, men en forskningsbaseret uddannelse på linje med alle andre universitetsuddannelser. De nye studerende har i den sammenhæng en skæv baggrund og andet i rygsækken end de unge studerende.

Men hvor ville jeg ønske, at universiteterne ville gribe bolden med større glæde og meget gerne bruge anledningen til at bryde nye veje i samarbejdet med stifterne og eventuelt Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter. Det vil også aflaste dem, hvis de frygter opgavens omfang.

Jeg følger for øjeblikket den allerede eksisterende paragraf 2-uddannelse. Som en del heraf har jeg gennem snart et år fulgt intensiv undervisning i bispegården i Viborg, hvor Henning Kjær Thomsen, tidligere rektor for Pastoralseminariet, har slidt med vores hold på 10 studerende, der er samlet fra alle de jyske stifter.

Jeg har to akademiske uddannelser med i bagagen foruden en bred livserfaring. Holdet består af modne mennesker med vidt forskellig baggrund. Men aldrig har jeg læst så meget, aldrig har jeg haft så gode diskussioner på et hold studerende, og aldrig har jeg lært så meget på så kort tid. Det er noget helt, helt andet, end da jeg var universitetsstuderende som ung, eller da jeg gennem mange år selv underviste på universitetet. De cirka 50 studerende, alle over 35 år, der kommer gennem paragraf 3-nåleøjet i år, vil være topmotiverede. De skal tilmed selv betale cirka 70.000 kroner for studieforløbet.

Når universiteterne slår sig i tøjret, er der al mulig grund til at bruge anledningen til at skabe et udvidet og banebrydende samarbejde med aftagerne, nemlig folkekirken.

Overlad for eksempel det første studieår på paragraf 3 til stifterne, der på højt niveau kan gennemføre grundkurser, som det, jeg selv følger for øjeblikket. Ét på Sjælland og ét i Jylland. Her lægges et solidt fundament og her opbygger de studerende netværk. Se også med åbent sind på, hvad Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter eventuelt kan byde ind med.

Kongevejen til præstegerningen vil og skal fortsat være den fulde, akademiske teologiuddannelse.

Men der er præstemangel, og når jeg ser på mine medstuderende i Viborg, er jeg fuld af fortrøstning. Efter sommerferien skal vi på Pastoralseminariet, og de vil alle blive dygtige præster i folkekirken, når vi til årsskiftet afslutter et solidt uddannelsesforløb, båret af engageret holdundervisning og intense selvstudier.

Glæd jer over den store interesse, kære universiteter. Bryd nye veje. Løs de bureaukratiske problemer, der kan knytte sig til et udvidet samarbejde med stifterne. Og undlad for alt i verden at betragte de nye studerende som sekunda-studerende.

Mette Bock er tidligere kirkeminister for Liberal Alliance.