Projektleder: Flere krav, mere uddannelse og mindre social kontrol er vejen til bedre integration

Der er stor forskel på, hvor godt forskellige kommuner lykkes med integrationsindsatsen, skriver Razan Haugaard og deler her sine bud på vigtige greb i integrationsarbejdet

Projektleder: Flere krav, mere uddannelse og mindre social kontrol er vejen til bedre integration
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix.

En ny rapport fra Danmarks Videnscenter for Integration viser, at kun cirka hver femte syriske kvinde, der kom til Danmark som flygtning i 2015, er i beskæftigelse i dag. Af de syriske mænd, der kom til Danmark i 2015, er cirka halvdelen i beskæftigelse i dag.

Der er stor forskel på, hvor godt forskellige kommuner lykkes med integrationsindsatsen. Næsten to tredjedele er i beskæftigelse i de kommuner, der klarer sig bedst, mens kun en tredjedel er kommet i beskæftigelse i de kommuner, der klarer sig dårligst.

Et job er den bedste vej til integration. Vejen dertil kan være forskellig fra person til person. Fra mit arbejde med integration ved jeg, at følgende greb er vigtige:

1) Alle skal yde noget for at modtage økonomisk støtte. Kan man ikke finde et job, bør det være et krav, at man er aktiv i målrettede integrationsprogrammer for at modtage en ydelse.

2) Uddannelse er vigtigt for at opkvalificere flygtninge til det danske arbejdsmarked. Der har været for meget fokus på jobpraktikpladser, som løfter for få flygtninge ind i varig beskæftigelse. Målrettet opkvalificering er nødvendig.

3) Man skal arbejde målrettet med at bryde med undertrykkende familiemønstre og social kontrol. Den lave beskæftigelsesgrad blandt kvinder med mellemøstlig baggrund viser, hvor vigtigt det er at sætte kvinderne fri og i et samarbejde med deres mænd at give dem mod på en anden rolle end rollen som opofrende mor og kone i familien.

Det er et langt sejt træk, men heldigvis kan vi lykkes med opgaven, når blot vi sætter kursen rigtigt.

Razan Haugaard er forfatter og projektleder i Fonden for Socialt Ansvar.