Prøv avisen
Debat

Rådet for Socialt Udsatte har desværre ret. De stadig flere hjemløse er en tragisk udvikling

Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark gået den forkerte vej. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Kåre Skarsholm

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der skal være bedre hjælp til personer med både psykisk lidelse og misbrug, skriver Kåre Skarsholm, chefkonsulent i Selveje Danmark

FOR NYLIG UDKOM Rådet for Socialt Udsattes årsrapport for 2019. Rapporten er ikke opmuntrende læsning. Til gengæld er analysen af problemerne for socialt udsatte præcis og relevant. Det samme gælder forslagene til forbedringer.

Antallet af hjemløse i Danmark er siden 2009 desværre kun gået den forkerte vej. Den seneste hjemløsetælling fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – opgjorde antallet til 6635 hjemløse i 2017. Optællingen fra 2019 er endnu ikke offentliggjort, men de selvejende herberger, som er medlemmer af Selveje Danmark, forventer desværre en fortsat stigning i den triste udvikling.

Rådet for Socialt Udsatte kalder udviklingen for tragisk og uacceptabel. Et synspunkt, vi i Selveje Danmark deler. Hjemløshed er en kompleks problemstilling, som ikke blot handler om at mangle et sted af bo, men ofte også om misbrug og psykisk sygdom. Ikke desto mindre findes der løsninger, hvis der er politisk vilje til at føre dem ud i livet. Det har Norge vist, som gennem en helhedsorienteret indsats og en aktiv social boligpolitik med fokus på billige boliger har knækket kurven.

DET ER I DEN FORBINDELSE afgørende, at princippet om, at en borger kan henvende sig direkte på et herberg og få ophold, bliver fastholdt. En borger i en akut situation med brug for husly skal ikke forbi kommunen først, men skal have hjælp her og nu. Derfor deler Selveje Danmark rådets kamp for at fastholde det såkaldte selvmøderprincip.

Vi glæder os over, at den nye social- og indenrigsminister, Astrid Krag (S), fra begyndelsen har givet udtryk for vilje til at finde løsninger for de mange hjemløse. Det er en stor udfordring. Ikke mindst fordi en væsentlig del af løsningen er at få kommunerne til at bygge flere billige boliger.

Et andet væsentligt forhold, den nye regering må løse for at få færre hjemløse, er en velfungerende psykiatri. Som det er i dag, er det vanskeligt for udsatte borgere at få tilstrækkelig psykiatrisk behandling. Og lykkes det endelig at blive indskrevet til behandling, bliver flere udskrevet for hurtigt igen. En problemstilling, der i bogstavelig forstand kommer tæt ind på livet af herbergerne, når medarbejderne står med borgere, som har brug for psykiatrisk hjælp, men ikke kan få den. En til tider ubehagelig og presset situation for alle parter.

DERFOR BAKKER SELVEJE DANMARK op om Rådet for Socialt Udsattes forslag om, at der skal være bedre hjælp til personer med både psykisk lidelse og misbrug.

Også på en række andre områder deler Selveje Danmark kritikken fra rådet. Det gælder for eksempel i forhold til det voldsomme fald i kommunernes visitering af borgere til intensiv døgnbehandling for mennesker med et stofmisbrug. En behandling, en del socialt udsatte faktisk har ret til. Og det gælder i forhold til at finde en løsning, der kan træde i stedet for den nedlagte satspulje.

De fleste ovennævnte problemer kræver svar på tværs af flere ministerier. Det er derfor glædeligt, at den nye social- og indenrigsminister har en fortid som sundhedsminister og forhåbentlig kan se løsninger på tværs af ministerierne.

For tiden er løbet fra simple løsninger, der kun opererer inden for ét ministerium. Nutidens sociale problemer skal løses på tværs af både ministerier, kommuner og regioner. Det tager de igangværende økonomiforhandlinger mellem regioner, kommuner og regering forhåbentlig også højde for.

Kåre Skarsholm er chefkonsulent i Selveje Danmark.