Prøv avisen
Debat

10 procent af danskerne har et handicap - mangler vi en handicap-minister?

Lars Bremer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi mangler visioner for velfærden for mennesker med et handicap, skriver it-koordinator i et debatindlæg

DANMARK HAR FÅET en ny regering, og der er indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten. Men hvor er visionerne, når det handler om velfærden for mennesker med et handicap i Danmark? Et Danmark, som kommunerne er ved helt at spare ihjel, og hvor retssikkerheden sejler.

Ifølge aftalen ”Retfærdig retning for Danmark” skal der ”være kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering”.

AFTALEN LOVER, at regeringen ”i samarbejde med relevante aktører vil gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. En ny regering vil også tage initiativ til, at unge med et handicap eller en funktionsnedsættelse får bedre muligheder for at tage en uddannelse.”

Godt 550.000 mennesker – cirka 10 procent af befolkningen – har et handicap. Men nogle få forkølede linjer ud af hele 18 sider i ”Retfærdig retning for Danmark” er, hvad det kunne blive til de næste fire år. Linjer, jeg opfatter som udtryk for mangel på forståelse og politisk berøringsangst over for alle os med et handicap. Når det handler om politisk fokus og syn på mennesker med et handicap, halter Danmark efter vores nabolande. Det sker, uanset at vi med et handicap bidrager både økonomisk og intellektuelt til samfundet, at mange af os har uddannelse, job, familie, børn og børnebørn. Vi er en del af det danske samfund, og vi vil ikke finde os i smart at blive politisk reduceret til et teknisk og administrativt problem for ”systemet”. Også vi med et handicap – og vore familier – har stemt for ”en ny retning”. Men den gælder åbenbart ikke for 550.000 vælgere plus deres familier. Her er alt ved det gamle og bekræfter bare igen ”det Danmark, som vi med et handicap kender”.

EN NY RETNING VILLE VÆRE at nedsætte en kommission, der skulle se på hele handicapområdet – på alt fra integration, uddannelse, job, handicapforståelse til adgangsforhold og så videre.

Området er i øvrigt så omfattende og vedrører så mange mennesker, at vi burde have en minister for mennesker med et handicap. Det ville være noget, vores omverden ville bemærke, og som i øvrigt ville give god pr for Danmark.

For, som der står i aftaleteksten: ”Velfærd giver lige muligheder og frihed til forskellighed.”

Lars Bremer er it-koordinator.