Nye Borgerlige-ordfører: Skolerne skal igen være folkets skole – ikke politikernes

Det er korrekt, at vi ønsker, at alle skoler skal være friskoler. Kommuner skal fremover ikke drive skoler. Kommunen skal have en tilsynspligt med skolerne, men ingen indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen, skriver Mette Thiesen, der er skoleordfører for Nye Borgerlige

illiden skal tilbage til fagpersonerne og forældrene i skoleverdenen. Jeg er selv skolelærer, og jeg har tidligere været skoleleder. Jeg ved, hvor snærende båndene er. Bureaukratiet er massivt, skriver Nye Borgerliges skoleordfører.
illiden skal tilbage til fagpersonerne og forældrene i skoleverdenen. Jeg er selv skolelærer, og jeg har tidligere været skoleleder. Jeg ved, hvor snærende båndene er. Bureaukratiet er massivt, skriver Nye Borgerliges skoleordfører.

Den 26. oktober 2018 skrev Kristeligt Dagblad en artikel om, at Nye Borgerliges politik vil forandre Danmark. Det er korrekt, at vi vil forandre Danmark. Vi vil forandre Danmark til det bedre.

Som skoleordfører og familie- og børneordfører for Nye Borgerlige vil jeg tage fat i den del af artiklen, der omhandler folkeskolen. Det er korrekt, at vi ønsker, at alle skoler skal være friskoler. Kommuner skal fremover ikke drive skoler. Kommunen skal have en tilsynspligt med skolerne, men ingen indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen. Skolerne kan selv, eller de kan samarbejde frit skolerne imellem. Skolerne skal igen være folkets skole – ikke politikernes skole. Så enkelt kan det siges.

Det er ikke rimeligt, at politikerne mener, de skal blande sig i alt. Tilliden skal tilbage til fagpersonerne og forældrene i skoleverdenen. Jeg er selv skolelærer, og jeg har tidligere været skoleleder. Jeg ved, hvor snærende båndene er. Bureaukratiet er massivt.

Sådan skal det ikke være. Detailstyringen skal væk og erstattes af et nationalt curriculum. Den kæmpe folkeskolelov skal erstattes af en kort skolelov på maksimalt 15 sider. Skolerne skal have total frihed til selv at tilrettelægge undervisningen, og pengene skal følge det enkelte barn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke tegn på et frygteligt liberalistisk opgør med velfærdssamfundet og den skoleverden, vi kender i dag. Det er sund fornuft at vise fagpersonerne og forældrene tillid. Det er sådan, man skaber en god grundskole. En god grundskole, hvor det også prioriteres at opgradere læreruddannelsen til en universitetsuddannelse med længere praktikperiode end i dag. En god grundskole, hvor skolerne er funderede i danske værdier om demokrati, ligeværd og ligestilling. En god grundskole, hvor skoler ikke modtager offentligt tilskud, hvis de baserer sig på et islamisk grundsyn.

Jeg forstår ikke, at det er kontroversielt at mene, at skolerne godt må være mere forskellige, end de er i dag. Jeg forstår ikke, at det er kontroversielt at mene, at der skal være respekt om lærergerningen, så lærerne trives, glædes og udvikles i deres job. Jeg forstår ikke, at det er kontroversielt at mene, at forældre frit må vælge den skole, der passer bedst til deres behov – så længe det er forankret i danske værdier, sprog, kultur, frisind og demokrati. Jeg forstår ikke, at det er kontroversielt at mene, at skolerne skal sættes fri til at udvikle sig, eksperimentere og konkurrere.

Vi skylder de dygtige lærere og ledere og de engagerede forældre at give dem rammerne til at skabe den bedste folkeskole – til gavn for børnene. De rammer er ikke til stede nu. Det vil de blive med Nye Borgerliges politik.

Mette Thiesen er skoleordfører og familie- og børneordfører for Nye Borgerlige og spidskandidat i Nordsjællands Storkreds.