Prøv avisen

Troens øje ser det

Thomas Kristensen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem.”

Lukasevangeliet 24, 31

Emmaus-disciplene genkender Jesus på hans bordbøn. Og de forstår, hvad der er hændt. Jesu død langfredag er ikke en beklagelig fejltagelse. Nej, det er gået helt efter Jesu egne forudsigelser: Han skulle lide, dø og opstå på den tredje dag! Nu husker de, at Jesus flere gange har forberedt dem på dette.

Men! Det var dog først, da Jesus bad sin vante bordbøn, at sløret faldt fra deres øjne. Da genkendte de ham. De havde ikke fantasi til at forestille sig, at det kunne være Jesus, der kom og slog følge med dem. At han skulle være opstået, var dog for utroligt. Men de to Emmaus-vandrere fik åbnet troens øjne.

Troen ejer vi ikke. Troen skal vi hele tiden gives og fornys i. Hvordan får vi da åbnet ”troens øje”? Vandringen til Emmaus, og tilbage til Jerusalem igen, er en model for vores vandring til tro og vores videre vandring i tro. Hvad er det, der sker?

Jo, først taler disciplene sammen på deres vandring. Vejen til tro, dette at søge troen, er altså en vej, hvor vi som hinandens medmennesker deler liv og erfaringer, deler glæder og sorger med hinanden. Men på vejen til tro deler vi dernæst også Guds ord med hinanden!

Når vi gerne vil have åbnet ”troens øje”, skal vi huske at få lyttet til Jesu ord. Og endelig skal vi som disciplene lade Jesus bede bordbøn for og med os! Da Jesus tager brødet, velsigner det og brækker det over, da åbnes troens øje, så de genkender ham. Ikke så mærkeligt, for det er jo ikke længere siden end skærtorsdag, at de oplevede brødsbrydelsen sidst. Nu gør han det med de samme ord igen.

Da bliver det påske for de to Emmaus-vandrere. Mens Jesus åbnede skrifterne for dem på vejen, var håbets glød så småt blevet levende igen. Ved brødets brydelse ser de det hele i klarlys. De ser Jesus som opstanden og lige ved siden af dem.

Dele liv og erfaringer med hinanden, dele Guds ord med hinanden, dele bordet med Jesus selv!

Når vi holder gudstjeneste og nadver søndag morgen verden rundt, åbner Jesus troens øje for os på ny.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.