Udviklingsminister: Norden skal være foregangsregion for verdens fattige

Her i de nordiske lande er vi utroligt privilegerede. Derfor skal vi i fællesskab fortsætte med at vende os om og se, om vi har fået alle med

Flemming Møller Mortensen (S) er ny minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde.
Flemming Møller Mortensen (S) er ny minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Verden er desværre et hårdt sted for millioner af vores medmennesker. Her i de nordiske lande er vi utroligt privilegerede. Derfor skal vi i fællesskab fortsætte med at vende os om og se, om vi har fået alle med. Se efter alle dem, der har det svært, lever i fattigdom og er stigmatiserede.

Norden har alle muligheder for at styrke sin position som en foregangsregion, der inspirerer og løfter andre lande med. Mellemfolkeligt Samvirkes generelsekretær, Tim Whyte, skrev om det her i avisen i sidste uge. Jeg er enig. Vi har nemlig et unikt udgangspunkt i vores nordiske fællesskab, som vi skal værne om og udvikle. Vi deler værdier som tillid, lighed, ligestilling, ytrings- og forsamlingsfrihed, bæredygtighed, solidaritet og retfærdighed. Vi har bygget vores gode samfund op på de værdier. Vi må ikke tage de værdier for givet, men arbejde for at præge verden endnu mere med dem.

I Nordisk Ministerråd, hvor Danmark i år har formandskabet, arbejder vi på at udmønte visionen om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Vi vil fokusere på grøn omstilling, konkurrencedygtighed og social bæredygtighed, så vi kan fremtidssikre det solide udgangspunkt, vi har i Norden.

Når de nordiske lande taler med én stemme, så er der flere, der lytter. Det skal vi udnytte. Vi er allerede godt i gang. Det er for eksempel ikke længe siden, at vi i fællesskab talte med én stemme omkring demokrati, menneskerettigheder og god regeringsførelse under det nylige præsidentvalg i Tanzania. De nordiske lande er netop gået sammen om en genopfyldning af Nordisk Udviklingsfond i milliardklassen, der viser vejen for grøn genopbygning og støtte til de fattigste lande (særligt Afrika) med klimatilpasning. De nordiske lande arbejder også tæt sammen om solenergi i Uganda, hvor vi i fællesskab også kører et valgstøtteprogram og støtter civilsamfundsorganisationer. I Etiopien, hvor vi alle lige nu er dybt bekymrede over situationen, har vi et nordisk energisamarbejde for at udbrede kendskabet til nordiske løsninger, gøre vedvarende energi mere tilgængelig og øge eksportmuligheder og konkurrenceevne for vores virksomheder.

Sådanne konkrete eksempler skal vi skabe flere af. Derfor skal vi have iværksat endnu mere nordisk samarbejde på udviklingsministerniveau og fælles koordination i forhold til EU. Vi skal samarbejde i FN for at fremme nordiske prioriteter og værdier. Vi skal stå sammen i udviklingsbankerne om ambitiøse klimamålsætninger og udfasning af støtte til fossile brændsler. Vi skal gå sammen om at bekæmpe kønsbaseret vold og i fællesskab kæmpe for ligestilling, kvinders og pigers rettigheder og et uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund. Vi skal sammen skabe synergi mellem erhvervsliv og udviklingsarbejdet. Vi skal gøre Norden, hvor vi er så privilegerede, til en foregangsregion, der inspirerer og trækker andre lande hen imod grønne løsninger, demokrati og menneskerettigheder.

Flemming Møller Mortensen (S) er minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde.