Prøv avisen
Debat

Lektor: Biskoppens irettesættelse af præst er formynderisk og nedladende

Biskoppernes opgave er ikke at være skolemestre, men inspiratorer, skriver lektor.

Jakob Wolf

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tilsynspligten kan aldrig betyde, at vi alle skal være enige med biskopperne, skriver lektor

SAGEN OM en biskops irettesættelse af en sognepræst for at kritisere evolutionslæren rejser mindst to spørgsmål. Giver det mening at kritisere evolutionslæren teologisk, og er biskoppens reaktion rimelig? Jeg mener, det giver mening at kritisere evolutionslæren, når den ophøjes til at være en verdensanskuelse. Vi må skelne mellem evolutionslæren som en naturvidenskabelig teori og som en verdensanskuelse. Som en naturvidenskabelig teori er evolutionslæren den darwinistiske teori om, at livets udvikling skyldes naturlig udvælgelse kombineret med tilfældige mutationer. Denne teori giver det ingen mening at kritisere teologisk, men kun naturvidenskabeligt. Der er imidlertid sket det med den darwinistiske teori, at den er blevet til en verdensanskuelse, en isme, som forklarer alle fænomener i verden. Den påstår ikke kun at kunne forklare hele den biologiske udvikling fra amøbe til menneske, men også fænomener som moral, kunst, musik og religion. Disse fænomener er ifølge darwinismen alle blevet til, fordi de har forøget menneskets overlevelseschancer.

Når en naturvidenskabelig teori bliver til en teori, der kan forklare alle fænomener her i verden, er den ikke mere en videnskabelig teori, men en verdensanskuelse. Som verdensanskuelse giver det mening at sige, at den er uforenelig med kristendommens forståelse af verden som skabt af Gud. Kritikken af darwinismen er meget vigtig og på sin plads, fordi det er en utroværdig og forvrængende verdensanskuelse, der har en meget stor magt i verden i dag.

På baggrund af dette svar om, hvorvidt det giver mening at kritisere evolutionslæren teologisk, giver svaret på det andet spørgsmål sig selv. Biskoppens reaktion er ikke rimelig. Biskop og præst er, når det gælder en diskussion af teologiske spørgsmål, ligestillede kolleger med samme uddannelse. Det er en respektløs fornærmelse, hvis en kollega siger til en anden kollega, at du bør gå til noget efteruddannelse, ja, ovenikøbet bag kollegaens ryg har kontaktet en professor med henblik på et passende pensum til den uoplyste. Det er formynderisk og nedladende. Tilsynspligten kan aldrig betyde, at vi alle skal være enige med biskopperne. Biskoppernes opgave er ikke at være skolemestre, men inspiratorer.

Jakob Wolf er universitetslektor, Københavns Universitet.