Sognepræst: Urimelig kritik af stille biskop. Vi er mange medieludere, der kunne lære noget af ham

Kristeligt Dagblad tegner et overfladisk billede af en biskop, der ikke er synlig i medierne. Men i Nordjylland er vi stolte af, og taknemmelige for, vores stilfærdige biskop, skriver sognepræst Christian Roar Pedersen

I anledning af, at biskop Henning Toft Bro går på pension skriver Kristeligt Dagblad den 19. marts, at det et par gange har ”mødt kritik – blandt andet fra præster i Aalborg Stift – at biskoppen, der faktisk gik til valg på mediefremstød og samarbejde med pressen, ikke har været mere synlig i selvsamme”. – Foto: Lars Horn/Baghuset/Aalborg Stift.
I anledning af, at biskop Henning Toft Bro går på pension skriver Kristeligt Dagblad den 19. marts, at det et par gange har ”mødt kritik – blandt andet fra præster i Aalborg Stift – at biskoppen, der faktisk gik til valg på mediefremstød og samarbejde med pressen, ikke har været mere synlig i selvsamme”. – Foto: Lars Horn/Baghuset/Aalborg Stift.

Jeg blev virkelig skuffet over at læse den artikel, som Kristeligt Dagblad har skrevet den 19. marts om biskop Henning Toft Bro i anledning af, at han går på pension. Der tegnes et overfladisk billede af en biskop, der ikke er synlig i medierne. Til det vil jeg spørge: Er det vigtigt, at det er biskoppen, der er synlig i medierne, eller at det er folkekirken?

Henning Toft Bro har arbejdet benhårdt på at gøre folkekirken synlig i medierne, i bybilledet og hos offentlige myndigheder. Det – ikke altid at sætte sig selv i fokus – er vi mange medieludere, der kunne lære noget af. Ikke mindst fordi biskoppen har opnået synlige og konkrete resultater med sin rolige facon, hvor han lader andre få plads og det fælles projekt være i fokus.

Lad mig fremhæve tre eksempler på de resultater, Henning Toft Bro har opnået gennem 11 år som biskop. Resultater, der viser en folkelig biskop med sans for en synlig kirke og samarbejdet med det offentlige.

For det første er Henning Toft Bro initiativtager til Center for Folkekirkens Familiestøtte (i øvrigt finalist til Kristeligt Dagblads initiativpris). Diakonien ligger biskoppen meget på sinde, blandt andet med de erfaringer, han har fra sin tid som provst på Mors. Derfor tog Henning Toft Bro initiativ til Familiestøtten, der gennem ansatte koordinatorer og frivillige hjælper de sårbare børnefamilier, der endnu ikke er faldet igennem systemet. En vigtig opgave og et nybrud i dansk kirkeliv, hvor folkekirken tager diakonien hjem og ikke blot overlader tjenesten for medmennesket til organisationer.

Aalborg Stift fik som det første stift nogensinde satspuljemidler til dette vigtige projekt, der dækker flere stifter. Trygfonden og Lars Larsen var også bidragydere til opstarten. Biskoppens store evne til netværk og diplomati gav pote og omtale.

For det andet står biskoppen bag Folkekirkens Hus, der åbnede i 2015 midt i Aalborg by. 62 millioner kroner blev brugt på en succesfuld satsning, der slår bro til alle de kulturkristne, der har svært ved at træde over kirkens dørtrin.

Længe før Phillip Faber gjorde fællessangen populær på tv, samledes de kirkefremmede til fællessang i den store sal i Folkekirken Hus. Huset arrangerer foredrag og koncerter, og hvert år samles 1000 gymnasieelever til en festival med fokus på teologi og naturvidenskab. Igen: et nybrud i dansk kirkeliv.

For det tredje er Henning Toft Bro formand for Sjælesorg på Nettet. En landsdækkende chattjeneste med tusindvis af samtaler hvert år gennem hjemmesiden sjælesorg.nu. Biskoppen fik projektet startet op og gjort permanent med fem fastansatte medarbejdere og en række frivillige. For Henning Toft Bro ville ikke have siddende på sig, at kun en tredjedel af danskerne vidste, at de kunne tale med en præst om livets op- og nedture.

Også her skulle der slås bro mellem folk og kirke. Folkekirkens sjælesorg er siden opstarten af Sjælesorg på Nettet i 2017 eksponeret på samtlige landsdækkende medier, og der er lavet kampagner målrettet de unge, karrierekvinderne og de ensomme mænd midt i livet.

Da folkekirken skulle kommunikere om sjælesorg til unge, blev en 19-årig youtuber hyret til projektet. For at nå målgruppen.

Henning Toft Bro havde ikke behov for selv at stå frem. Kommunikationsmæssigt giver det rigtig god mening. Når biskoppen har været i medierne – for eksempel som fast paneldeltager i ”News & Co.” på TV 2 News – har det altid været for at fremme folkekirken. Ikke sig selv. Det er vi som sagt mange, der kunne lære noget af.

I Nordjylland er vi ikke blot stolte af vores stilfærdige biskop, der giver plads til andre og leverer resultater. Vi er taknemmelige for ham.

Christian Roar Pedersen er sognepræst og debattør.