Prøv avisen

Dansk Folkeparti: Vi er trætte af at høre om kultursammenstød og terrorangreb. Men vi tager kampen, for det er nødvendigt

Martin Henriksen (t.h.) er udlændinge- og værdiordfører, Marie Krarup er integrationsordfører, og Christian Langballe (t.v.) er indfødsretsordfører, alle for Dansk Folkeparti. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Martin Henriksen, Marie Krarup og Christian Langballe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Selvom der i begrænset omfang skal være mulighed for udenlandsk arbejdskraft, er Danmark som kulturnation ganske enkelt for lille til at rumme en stor indvandring år efter år

Opgaven er at begrænse indvandringen, at flere flygtninge sendes hjem, samtidig med at integrationen i Danmark optimeres for dem, der skal være her permanent. Vi mener, at den samlede indvandring er for voldsom. Derfor har vi siden 2015 løbende strammet reglerne over for asylansøgere, familiesammenførte og udenlandsk arbejdskraft, ligesom der på visse uddannelser er sat begrænsninger op i forhold til udenlandske studerende.

Det er vores opfattelse, at selvom der i begrænset omfang skal være mulighed for udenlandsk arbejdskraft, er Danmark som kulturnation ganske enkelt for lille til at rumme en stor indvandring år efter år. Det forandrer grundlæggende Danmarks karakter, og det er uansvarligt. Derfor er det Dansk Folkepartis holdning, at den samlede indvandring fortsat skal begrænses. Men, og det er et vigtigt men: Den muslimske del af indvandringen er klart den mest problematiske del.

Muslimsk indvandring udgør den største trussel mod vort land, hvorfor vi har en målsætning om, at den muslimske indvandring skal så tæt på nul som overhovedet muligt, ligesom vi ønsker, at langt flere flygtninge skal sendes tilbage til deres hjemlande. Vi er modstandere af, at Danmark gradvist bliver mere og mere muslimsk. Vi ønsker at fastholde Danmark som en kulturnation, der hviler på et kristent fundament.

Vi er trætte af at høre om kultursammenstød, voldtægter, terrorangreb og forøgede offentlige udgifter. Dødtrætte. Men vi insisterer på at kæmpe kampen, for det er bydende nødvendigt. Derfor vil vi minimere disse problemer mest muligt. Selvfølgelig. Da vi erfaringsmæssigt ved, og statistikkerne giver sørgeligt godt belæg for det, at det er de muslimske minoriteter, der forårsager en stor del af disse problemer, og at det er dem, der har sværest ved at falde til her i landet, så er opgaven klar nok.

Den består først og fremmest i at begrænse indvandring fra muslimske lande mest muligt, samtidig med at integrationen i Danmark optimeres. I Dansk Folkeparti har vi derfor flere gange stillet forslag om at indføre et asylstop i Danmark, ligesom vi arbejder målrettet på flere hjemsendelser.

Det velrenommerede forskningsinstitut Pew Research har fundet frem til, at vi i Danmark har en muslimsk befolkningsandel på 5,4 procent. Hvis vi stopper al indvandring fra muslimske lande nu, vil vi i 2050 have 7,6 procent, siger Pew. Det er alt for mange, men det burde vi kunne håndtere. Hvis vi ikke stopper tilvandringen, vil vi have enten 11,9 eller 16 procent afhængig af presset imod vores grænser. Det vil være betydeligt sværere og økonomisk mere omkostningsfuldt at håndtere. Husk på, at vi allerede bruger cirka 36 milliarder ekstra kroner om året på udgifter til ikke-vestlig indvandring.

Hvis vi skal give et ordentligt land videre til vores børn og børnebørn, skal vi sørge for, at flygtninge og asylansøgere ikke automatisk omdannes til indvandrere, når de er nået frem til Danmark. Sådan har praksis desværre været i mange år – trods DF’s protester. Vi ønsker, at flygtninge skal gøres klar til at komme hjem til deres eget land, når det er muligt. Det betyder, at de ikke skal påbegynde dyre og i mange tilfælde nyttesløse integrationsprogrammer. Bare se på de foreløbige resultater af årtiers integrationsindsatser – under halvdelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i beskæftigelse. Det er en vittighed, og det er danskerne, der bliver grinet ad. De såkaldte flygtninge skal i stedet optimere de kompetencer, de kan få brug for, når de kommer hjem. Det vil være bedre at fokusere på, hvordan de eksempelvis kan starte en virksomhed op eller lignende i deres hjemlande.

Når det drejer sig om integration af de udlændinge, der allerede er kommet til landet, og som skal blive her, så må vi også her gøre os opgaven klar. For det første er det en enormt vanskelig opgave at blive integreret i det danske samfund, hvis man har en fremmed kulturbaggrund. Det kræver, at man tager en aktiv beslutning om at gøre en stor indsats.

Vi kræver, at man som udlænding, der skal blive permanent i Danmark, beslutter sig for at være loyal over for Danmark, at adlyde danske love og at indordne sig under de gældende normer og omgangsformer. Det kræver naturligvis, at man forstår dansk, selv taler dansk, at man kender til danske omgangsformer, traditioner, kultur og historie.

Og vigtigst af alt, at man tager dansk kultur og danske traditioner til sig og gør dem til sine egne. Det er altafgørende. Derfor kan man for vores skyld sagtens tale om assimilation. Det kommer man ikke sovende til. Så man skal gøre en indsats. Men vi har gode eksempler på, at det er lykkedes for udlændinge at blive danske og blive optaget og værdsat i det danske fællesskab. Det er lykkedes for mange kristne indvandrere og efterkommere, for mange med jødisk baggrund og der er faktisk også personer med muslimsk baggrund, som eksempelvis har lagt sharialovene og tørklædet fra sig og bevæget sig i retning af det danske samfund. Det er ikke nemt for dem, for det kan have store konsekvenser, hvis man færdes i de muslimske parallelsamfund, hvor der er en ekstrem grad af social og religiøs kontrol.

Vi er derfor klar over, at det er sværere for folk med muslimsk baggrund end for andre at acceptere de krav, vi stiller. Mange af Koranens bud går direkte imod vores danske traditioner. Og er man ortodoks og fundamentalistisk muslim, så adlyder man Koranens retningslinjer. Og så kan man ikke være dansk. Vi accepterer ikke, at man bryder danske love for at tilfredsstille religiøse krav, vi accepterer ikke kvindeundertrykkelse, had til homoseksuelle, kristne eller jøder. Og desværre er det, hvad man ofte ser i muslimske minoriteter rundt om i Vesteuropa. Den hollandske forsker Ruud Koopman har lavet en undersøgelse, der viser, at fundamentalisme desværre er almindelig blandt muslimer i vestlige lande. 75 procent af dem, der indgå i hans undersøgelse, siger, at der kun er én udlægning af Koranen, 65 procent siger, at religiøse love er vigtigere end sekulære love i landet, 60 procent vil ikke have homoseksuelle venner, og 45 procent mener, at man ikke kan stole på jøder. Undersøgelsen er lavet blandt 9000 personer i Vesteuropa. Det tyder jo på, at muslimske flygtninge og indvandrere har svært ved at overtage de gængse vestlige værdier. Det er, hvad vi har set igen og igen i de vestlige lande, hvor terrorangreb og forfølgelse af folk, der ikke vil bøje sig for muslimske krav, jo efterhånden hører til dagens skæve orden.

Vi skal stramme udlændingepolitikken mest muligt nu. Vi skal ikke vente, men handle så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Det skylder vi Danmark og danskerne. For vi ønsker, at Danmark også skal være dansk om 100 år.

Martin Henriksen er udlændinge- og værdiordfører, Marie Krarup er integrationsordfører, og Christian Langballe er indfødsretsordfører, alle for Dansk Folkeparti.