Vi må investere i det sociale område. Det gør Danmark rigere, både menneskeligt og økonomisk

Rimer kapitalfonde på unge kriminelle? Og er alkoholafvænning en opgave for en investeringsafdeling, der skal få penge til at vokse? Ikke umiddelbart, vil de fleste nok svare.

Det er imidlertid tanken bag Den Sociale Investeringsfond, der blev etableret af et bredt flertal i Folketinget i december 2018. Fonden udvikler og investerer i velfærdsindsatser med en målsætning om at skabe både menneskelige og økonomiske resultater. Investeringerne skal afprøve nye indsatser og få større viden om, hvilke indsatser der virker bedst.

Indsatserne skal løftes af brede partnerskaber på tværs af myndigheder og leverandører af velfærd i samarbejde med investorer for at sikre forankringen af gode velfærdsløsninger og på sigt øge de samlede danske investeringer i velfærd.

Fonden skaber muligheder for at sikre bedre velfærd netop nu, hvor økonomiaftalerne for kommunerne og regionerne er faldet på plads. Aftalerne indvarsler lokal budgetlægning og benhård prioritering i det danske land.

Og så er der selvfølgelig statens store husholdningsbudget, finansloven, hvor der også er pres på udgifterne på det sociale område, når for eksempel mennesker med fysiske og psykiske handicap, udsatte børn og unge, misbrugere og andre socialt udsatte skal have støtte til et bedre liv.

Det er politikerne, lokalt og i Folketinget, der bærer ansvaret for en ambitiøs velfærdspolitik. De skal sikre, at vi prioriterer de svageste i vores samfund højt, for det er i høj grad også en del af kernevelfærden. Og budgetterne for 2020 vil med stor sandsynlighed igen vise, at vi skal bruge pengene klogt, hvis vi skal kunne hjælpe alle med behov.

Derfor er Den Sociale Investeringsfond trukket i arbejdstøjet. Fonden tager netop nu mod henvendelser om velfærdsindsatser med et stærkt fagligt fundament, der både kan skabe menneskelige og økonomiske resultater.

Det kan være interessant for offentlige myndigheder, der står med flere velfærdsudfordringer, end budgetterne rækker til at løfte. For leverandører af velfærdsindsatser, der kan udbrede vigtige velfærdsindsatser og skabe positive forandringer i endnu flere menneskers liv.

Og for investorer, der kan opnå økonomisk afkast og udvise samfundsansvar ved at investere i bedre velfærd til gavn for os alle. Når alle vinder, er der ingen, der taber.

Den Sociale Investeringsfond bygger bro mellem det bedste af to ofte adskilte verdener: Socialfaglig tyngde, hvor fageksperter kan bidrage til at udvikle veldokumenterede indsatser, der gør en positiv forskel i menneskers liv. Og på den anden side: Investeringsekspertise, som kan bygge økonomisk bæredygtige rammer om indsatserne og sikre, at de betaler sig og kan udbredes til gavn for flest mulige.

Det kan for eksempel være en indsats målrettet mennesker med alkoholmisbrug, som hjælper dem til at blive raske og tage vare på deres børn. Eller en indsats, der hjælper med at bringe mennesker med autisme i arbejde.

Det er udsatte mennesker, der hjælpes til et bedre liv. Med den rette indsats kan livsforbedringerne på kort og lang sigt samtidig spare det offentlige for udgifter til for eksempel misbrugsbehandling, anbringelser og kontanthjælp – og endda give ekstra skattekroner i kassen, hvis mennesker kommer i arbejde. På den måde kan sociale investeringer gøre Danmark rigere – både menneskeligt og økonomisk.

Karen Hækkerup er bestyrelsesformand for Den Sociale Investeringsfond og Benny Andersen er formand for Socialpædagogerne.