Børns Vilkår: Vi skal gribe ind, når forældre sviner børn til eller nedværdiger dem

Vi må ikke glemme, at psykisk vold er reguleret i straffeloven på lige fod med fysisk vold. For konsekvenserne er tilsvarende alvorlige

Børn udsat for psykisk vold kan få dårligt selvværd, mistillid til andre, angst, depression og indlæringsvanskeligheder.  (Genrefoto).
Børn udsat for psykisk vold kan få dårligt selvværd, mistillid til andre, angst, depression og indlæringsvanskeligheder. (Genrefoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

DE FÆRRESTE ville nøjes med hovedrysten og skuldertræk, hvis de overværede et barn blive slået af sin mor eller far i supermarkedet.

Men hvad hvis barnet blev groft svinet til og nedværdiget? Ville vi gribe ind? Det burde vi!

I dag ved de fleste forældre, at det er forbudt at slå børn. Hvad færre er opmærksomme på, er, at det også er både ulovligt og mindst lige så skadeligt systematisk at true sine børn, råbe voldsomt ad dem og kalde dem fornedrende skældsord. Det er ikke bare uhensigtsmæssig og fejlslagen opdragelse. Det er psykisk vold.

TIL APRIL ER DET ET ÅR SIDEN, psykisk vold blev strafbart. Mange betragter udelukkende straffelovsbestemmelsen som en forebyggelse af partnervold, men den indbefatter også psykisk vold mod børn.

Det er vigtigt at huske, fordi de psykologiske, voldelige mekanismer, der er skadelige mellem voksne mennesker, er mindst lige så skadelige, når de rettes mod børn. Alligevel foregår det hver eneste dag og betragtes ikke med den alvor, det burde.

I 2019 udgjorde samtaler om psykisk vold 1,6 procent af de mere end 42.000 rådgivningssamtaler, Børnetelefonen havde med børn under 18 år. Det er den højeste andel i mere end 10 år. Reelt er tallet større, fordi også fysisk vold og overgreb altid er ledsaget af psykisk vold. I alt drejer det sig derfor om flere end 2000 børn alene i 2019.

ALLE FORÆLDRE KAN komme til at hæve stemmen eller hvæse en trussel om, at snart bliver fredagsslikket inddraget. Psykisk vold er noget andet. Det er, når børn gentagne gange får at vide, at de ikke duer til noget. At de ikke er elskede og ønskede. Bliver kaldt skældsord som fed, dum, grim og luder. Trues med vold, afstraffelse og udsmidning hjemmefra. Det er børn, der overvåges, holdes indespærret, bliver bebrejdet deres forældres skilsmisse og anden psykisk terror, som intet barn burde udsættes for.

Den psykiske vold kan være svær at opdage, fordi barnet ikke kommer i skole med blå mærker, og fordi barnet måske ikke selv er klar over, at det, som det udsættes for, er forkert. Men konsekvenserne ved psykisk vold kan være både alvorlige og vidtrækkende.

Børn udsat for psykisk vold kan få dårligt selvværd, mistillid til andre, angst, depression og indlæringsvanskeligheder. Nogle børn føler sågar, at det overhovedet ikke er værd at være til. Disse konsekvenser kan følge børnene langt ind i deres voksne liv.

Vores frivillige rådgivere på Børnetelefonen får løbende uddannelse i at genkende symptomerne og hjælpe de berørte børn bedst muligt, ligesom vi hele tiden arbejder på at kunne rådgive så mange som muligt. Det er det, danskerne er med til at støtte, når Børns Vilkår holder landsindsamling den 22. marts.

MEN DET ER IKKE KUN på Børnetelefonen, vi skal være opmærksomme på alvoren ved psykisk vold. Den samme opmærksomhed skal andre voksne omkring børn også have.

Det gælder lærere og pædagoger ude på institutionerne, og det gælder voksne i det sociale system, der skal være bedre rustet til at opdage og reagere på psykisk vold med samme hastighed og grundighed, som blev barnet udsat for fysisk vold eller overgreb.

Men det gælder også alle os andre, der skal huske, at vi har pligt til at reagere, hvis vi får mistanke om, at et barn lever under psykisk voldelige omstændigheder. Når psykisk vold er reguleret i straffeloven på lige fod med fysisk vold, er det jo, fordi konsekvenserne er tilsvarende alvorlige.

Rasmus Kjeldahl er direktør for Børns Vilkår.