Unge katolikker i USA accepterer homoseksuelle

En undersøgelse blandt USA's unge katolikker viser, at langt de fleste ønsker accept af både homoseksualitet og ægteskab mellem to mennesker af samme køn

Alt i alt mener 57 % af USA’s katolikker, at ægteskab mellem mennesker af samme køn skal være lovligt. Hele trefjerdele af katolikker under 30 år støtter ægteskab mellem homoseksuelle. Foto: Scanpix.
Alt i alt mener 57 % af USA’s katolikker, at ægteskab mellem mennesker af samme køn skal være lovligt. Hele trefjerdele af katolikker under 30 år støtter ægteskab mellem homoseksuelle. Foto: Scanpix.

De seneste dage er det blevet debatteret, hvorvidt Vatikanet varsler større accept af homoseksuelle. Det skyldes en ordlyd i et arbejdsdokument fra det igangværende kirkemøde, eller synode, hvor det blandt andet lyder, at "Homoseksuelle har gaver og kvaliteter at tilbyde det kristne samfund."

Dokumentet blev offentliggjort i begyndelsen af ugen og opsummerede den hidtidige diskussion mellem kardinaler og biskopper på mødet.

LÆS OGSÅUenighed om "nye toner" fra Vatikanet 

En række tilstedeværende biskopper og kardinaler har siden frasagt sig formuleringen. Men noget tyder på, at en eventuel ny, liberal linje vil lægge sig op ad i hvert fald unge amerikanske katolikkers syn på homoseksualitet:

Nedenstående undersøgelse foretaget af PEW Research Institute viser, at 85 % af de unge mellem 18- 29 år, der identificerer sig selv som katolikker, mener, at homoseksualitet skal accepteres af samfundet. Og selvom de ældre katolikker er mere skeptiske i forhold til homoseksualitet, siger hele 57 % af dem over 65 år, at homoseksualitet bør accepteres.

Pew Research Center konkluderer, at kirkegang formentlig er en afgørende faktor i holdningen til homoseksuelle. Ældre går oftere i kirke end yngre, og de katolikker, der går til messe mindst én gang om ugen, svarede oftere, at man bør tage afstand fra homoseksuelle forhold. Men alt i alt mener 60 % af de katolikker, der går til messe mindst én gang ugentligt, at homoseksuelle forhold bør accepteres.

Også etablerede forhold mellem homoseksuelle ser katolikkerne på med velvilje. 57 % af USA’s katolikker mener, at ægteskab mellem mennesker af samme køn skal være muligt. Hele trefjerdele af katolikker under 30 år støtter ægteskab mellem homoseksuelle.