Den tredje verden

Indholdsfortegnelse

Tanzania, børn, Afrika
Personlige beretninger, de store problemstillinger og debat. I Kristeligt Dagblad finder du altid seneste nyt fra den tredje verden. Hver uge sætter vi fokus på tro, etik og eksistens i den del af verden, som er størst - men som vi hører mindst om.

1. Seneste nyt om den tredje verden

Vi har disse temaer om den tredje verden

1-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

Æ

Ø

Hvad er "Den Tredje Verden"?

Udtrykket ”Den Tredje Verden” er egentlig et begreb fra før Murens fald i 1989, hvor ”den første verden” udgjordes af USA og landets vestlige allierede, mens Sovjetunionen og dens støtter udgjorde ”den anden verden”. ”Den tredje verden” bestod af de lande, der ikke indgik i en alliance med nogen af landene fra de to andre verdener for eksempel lande i Afrika, Asien og Latinamerika.

I dag bruges opdelingen af den første og den anden verden ikke længere, men begrebet ”Den Tredje Verden” bruger vi alligevel fortsat, herunder her i Kristeligt Dagblad. Begrebet dækker over færre lande end tidligere, fordi mange lande har haft store fremskridt. Med under ”Den Tredje Verden” hører i dag de lande, der ligger nederst i verdens social-økonomiske rangorden.

Se også: oversigtskort over Den Tredje Verden

Send dine ideer til: udland@k.dk

2. Personlige beretninger

Himlen er grøn, tror Wangari Maathai, der med sin Green Belt Movement har plantet 40 millioner træer i ...

Mennesket skal hyrde, ikke herske

Hun er miljøpioner, førstegenerations-katolik, den første kvinde i Østafrika med en doktorgrad og...

3. Religion

4. FN's 2015-mål

Malnourished children are paraded in the market place in the southern Ethiopian village of Haysuftu to show ...

2015-målene

I år 2000 vedtog verdens stats- og regeringschefer en række målsætninger på udviklingsområdet frem...

5. Klima

6. Udfordringer

7. Ulandsbistand

Kabul, Afghanistan. MMCC er et dansk støttet børneprogram i Afghanistans hovedstad, hvor børnene bliver ...

Historien om dansk ulandsbistand

BILLEDSERIE Ulandsbistand handler ikke kun om penge. Det er både en finansiel og en faglig bistand...

8. Ressourcer

8. 1. Links

8. 2. Rapporter

9. Læs mere

Læs også