Prøv avisen

Danmarks handel med Brasilien skal styrkes

Over 30 millioner af Brasiliens knap 200 millioner store befolkning er løftet ud af dyb fattigdom, skriver Pia Olsen Dyhr. – Foto: Ari VersianiAFP.

Regeringen har besluttet at udarbejde strategier for en opgraderet dansk indsats i BRIK-landene Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Mulighederne i Brasilien er enorme. Danmark har særligt meget at tilbyde Brasilien inden for klima, vand, velfærd, underholdning og fødevarer

I DISSE ÅR ændres den globale økonomiske balance hurtigt og fundamentalt til fordel for de nye vækstøkonomier. En af sværvægterne er Brasilien, der nu er rykket op som verdens syvendestørste økonomi og godt på vej mod femtepladsen.

Brasilien er en af de store vækst­økonomier, der skal hjælpe andre lande ud af den øjeblikkelige økonomiske lavkonjunktur. Det vil også gavne Danmark.

LÆS OGSÅ: Brasilien er nu verdens 6.største økonomi

Genrejsningen af Brasiliens økonomi blev startet i 1990erne af centrum-højre-præsidenten F.H. Cardoso. Da Lula i 2003 overtog præsidentposten, fastholdt han overraskende for mange den centrumorienterede markedsøkonomiske politik. Samtidig blev der lagt øget vægt på sociale tiltag for den fattigste del af befolkningen, ligesom staten fik en stærk placering i erhvervsudviklingen. Denne socialt orienterede markedsøkonomiske politik med stærk statslig deltagelse og regulering er en politik, der nu danner model også i andre latinamerikanske lande.

Resultaterne i det seneste årti i Brasilien har været, at over 30 millioner af Brasiliens knap 200 millioner store befolkning er løftet ud af dyb fattigdom. Mellemklassen udgør nu op mod 50 procent af befolkningen, uligheden i samfundet er reduceret, omend stadig stor, og den økonomiske vækst har i snit ligget på fire-fem procent. Lakmusprøven var den globale krise i 2008, som nok ramte Brasilien, men i langt mindre omfang end i de fleste andre lande, og allerede i 2010 havde landet rekordvækst på 7,5 procent.

Brasilien står over for en stor udfordring med at fastholde en stabil og høj vækst. Det er vigtigt for, at Danmark fremover kan drage nytte af landets potentiale i forhold til produkter, serviceydelser og investeringer.

I MODSÆTNING TIL Kina, Indien og mange OECD-lande har Brasilien enorme råstof- og energiressourcer samt en stor fødevareproduktion og -eksport. Hertil kommer en relativt ung befolkning, der vil øge arbejdsstyrken i årtier fremover, og endelig er der massive udenlandske firmainvesteringer i Brasilien i disse år.

Det tegner jo umiddelbart fantastisk for de danske muligheder. Omvendt har landet stadig væsentlige udfordringer og uløste problemer, som præsident Dilma Rousseff har arvet fra Lula-perioden. Uddannelsessystemet skal forbedres, infrastrukturen er utilstrækkelig, erhvervs- og skattelovgivningen er unødigt kompliceret, og i industrisektoren er investeringer i innovation for begrænsede. Det skal dansk erhvervsliv være opmærksom på.

Præsident Dilma Rousseff vil fjerne disse barrierer, der medvirker til, at Brasilien ikke kan holde en vækst på over fem procent om året, før der opstår flaskehalse i økonomien og inflationen kommer ud af kontrol. Præsident Dilma Rousseff har vist mod og vilje til at tage fat på ømtålelige problemer blandt andet bekæmpelse af korruptionen, hvor hun i de første 10 måneder af sin regeringstid har afskediget hele fem ministre, der var beskyldt for korrupt adfærd. Der er ingen tvivl om, at Dilma Rousseffs regering ønsker de øvrige barrierer for vækst reduceret, men i et demokrati må regeringen sikre den fornødne opbakning i parlamentet.

Internationale økonomiske organisationer som OECD og analyseenheder som Economist Intelligence Unit har på trods af de globale økonomiske problemer ganske positive meldinger om vækstudsigterne for og stabiliteten i brasiliansk økonomi.

Efter nedgang i væksten i år til cirka tre procent forventes et stabilt vækstniveau på tre-fire procent i de kommende år med rimelig styr på de vigtigste makroøkonomiske indikatorer omend inflationen i øjeblikket er på et højere niveau end regeringens målsætning.

Fra dansk side skal vi fremover have et langt stærkere fokus på Brasilien end hidtil. Udenrigspolitisk og på andre centrale områder som forskning, uddannelse og kultur har vi allerede aftaler om regelmæssig dialog med Brasilien. Kommercielt er aktiviteterne den senere tid øget, men set i forhold til landets størrelse og potentialet er samhandlen mellem vore to lande fortsat for lav.

Heldigvis har vi de seneste år set en positiv udvikling. Danmarks vareeksport steg hele 70 procent i 2010 og yderligere 50 procent i første halvdel af i år, og derudover er investeringer fra danske virksomheder i Brasilien øget markant i de seneste år. Vi skal være opmærksomme på områder som klima, vand, velfærd, underholdning og fødevarer, som er områder med stigende efterspørgsel, og hvor Danmark har løsningerne.

JEG VILLE GERNE se en fordobling af vor eksport til Brasilien inden for de kommende fire år og jeg ser gerne, at vi øger eksporten endnu mere. Særligt inden for disse områder.

I november var en gruppe danske virksomheder i Brasilien for at sikre sig adgang til det nye hurtigtvoksende marked for maritime produkter og ydelser, der efterspørges i den brasilianske værfts- og offshoreoliesektor. Dørene blev åbnet for nye vigtige kontakter for de danske virksomheder, og jeg håber, at vi allerede her i 2012 ser resultaterne i form af øget handel og investeringer mellem Danmark og Brasilien i denne sektor.

På det kommercielle område arbejder regeringen målrettet på allerede i år at få vedtaget strategier for alle BRIK-landene og dermed også for Brasilien. Realiteten er, at danske virksomheder må forvente lav vækst på mange af vore traditionelle markeder i EU i de kommende år. Skal vi sikre dansk eksport, investeringer og beskæftigelse på længere sigt, skal vores virksomheder være mere aktive på de nye vækstmarkeder. Vi må analysere de barrierer, virksomhederne står over for og i et samarbejde mellem den offentlige sektor og de private virksomheder identificere reelle nye tiltag, der er af virkelig værdi for virksomhederne i deres kommercielle arbejde i Brasilien.

Brasilien er ikke noget let land for virksomheder at arbejde i men det er en kendsgerning, der ikke kun gælder for danske virksomheder. Danske virksomheder har så stor erfaring med at forstå andre kulturer og arbejde under vanskelige forhold, at de netop derfor kan klare sig i konkurrencen. I regeringen arbejder vi for at sikre de bedst mulige rammer for dette arbejde.

Pia Olsen Dyhr (SF) er handels- og investeringsminister