Prøv avisen

Dansk bistand til Nepal hæmmes af krig

Flere danske bistandsprojekter i Nepal er lukket ned, mens andre tilpasses sikkerhedssituationen

De lokale aviser melder dagligt om voldelige sammenstød mellem den kommunistiske oprørshær, Maoist-bevægelsen, og regeringsstyrker i det lille hinduistiske kongedømme Nepal.

Nepal er blandt hovedmodtagerne af dansk u-landsbistand. Men de borgerkrigslignende tilstande gør det i stigende grad vanskeligt for internationale hjælpeorganisationer at drive deres projekter i landet.

Danske organisationer har af sikkerhedsmæssige årsager valgt at neddrosle og tilpasse deres aktiviteter i de berørte distrikter. Men ingen overvejer endnu at trække sig ud af landet.

- Projekterne i de hårdest ramte vestlige distrikter er lukket ned. Andre projekter i nabodistrikterne kører fortsat, men med visse justeringer, siger projektmedarbejder i Folkekirkens Nødhjælp Berit Gade, som netop er vendt hjem fra et besøg i Nepal, hvor organisationen finansierer en række projekter.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i Nepal gennem samarbejdspartneren, det Lutherske Verdensforbund i Nepal (LWS-Nepal). Indsatsen har hidtil især været koncentreret om de fattige og isolerede vestlige egne. Men på grund af stigende uro i området, blandt andet et voldsomt angreb på et tidligere distriktskontor, har organisationen været nødsaget til at indskrænke aktiviteterne.

LWF-Nepal vurderer, at det i øjeblikket er for farligt at bevæge sig i store dele af området.

- Der har været flere eksempler på trusler og chi- kane mod ansatte og mod de mennesker, som vi forsøger at hjælpe, siger Berit Gade.

Den nepalesiske regering har sat landet i undtagelsestilstand og forsøger med alle midler at nedkæmpe de kommunistiske oprørere. Krigen mellem regering og oprørere, der ønsker en socialistisik stat, har de seneste seks år kostet omkring 4000 mennesker livet.

Men oprørerne vinder terræn og har tilsyneladende bred tilslutning blandt den forarmede befolkning. Især i den vestlige del af landet.

Rykker til hovedstaden

Folkekirkens Nødhjælp planlægger nu i samarbejde med LWS-Nepal at bruge en del af midlerne fra de projekter, som er sat i bero, til projekter for kasteløse og gældsslaver i hovedstaden Kathmandu. Samtidig fortsættes projekterne i de dele af de vestlige provinser, hvor der kan arbejdes forholdsvist uhindret.

- LWS er stadig til stede i langt de fleste af områderne i vest, men af sikkerhedsmæssige årsager har vi valgt at flytte de ansatte væk fra landdistrikterne til de nærmeste byer, siger Allen Armstrong, direktør for LWS-Nepal i Kathmandu.

Også Mellemfolkeligt Samvirke i Nepal er i stigende grad påvirket af konflikten. Men organisationen har endnu ikke været nødt til at lukke projekter, oplyser programkoordinator, Eigil Rasmussen.

- Allerede i 1999 valgte vi nogle områder fra og andre til netop ud fra sikkerhedssituationen. Valgene viste sig at være heldige, vi kan fortsat arbejde relativt uhindret, og vores projekter ligger ikke i de områder, som har været hårdest ramt af Maoisternes angreb, siger Eigil Rasmussen og tilføjer, at ingen af organisationens danske rådgivere i landet har været udsat for chikane eller trusler fra oprørere eller myndigheder.

Dog har Mellemfolkeligt Samvirke ligesom Folkekirkens Nødhjælp besluttet at placere sit personale i deres distriktshovedkvarterer. Arbejdet med den fattige befolkning er også blevet vanskeligere.

- Det er blevet svært at holde møder med folk og vanskeligt at få dem til at stille krav og tale om rettigheder over for blandt andre myndighederne, fordi de er nervøse for konsekvenserne, siger Eigil Rasmussen.

Den danske ambassade i Kathmandu oplyser, at også Udenrigsministeriets bistandsafdeling, Danida, har valgt at trække sine medarbejdere ud af de berørte områder.

- Vi tilpasser og justerer løbende programmerne i overensstemmelse med sikkerhedssituationen. Vi har måttet indskrænke aktiviteter og har i stedet lagt vægt på andre aspekter af programmerne, siger chargé d´affaires Gert Meinecke og understreger, at ingen aktiviteter til dags dato er blevet lukket.

- Maoisterne synes et langt stykke hen ad vejen at acceptere de projekter og programmer, som Danida og andre internationale donorer er involveret i.

Bistand bør fastholdes

Danmark bør fastholde bistanden til Nepal, selv om der raser en blodig konflikt i landet. Det mener Professor i Udviklingsstudier ved Roskilde Universitetscenter John Degnbol-Martinussen.

- Det er vigtigt, at dansk u-landsbistand til Nepal fortsat opretholdes trods de vanskelige arbejdsvilkår, siger han.

- Særligt nu er det vigtigt at være til stede for at bidrage til en fredelig løsning på konflikten. Man kan frygte en optrapning og spredning af volden, men der er ingen grund til at overdrive omfanget af konflikten unødigt. Nepal er et stort land, og foreløbig finder sammenstødene sted i isolerede lommer, som organisationerne er fuldt ud bekendt med.

Maiken Skeem er freelancejournalist og u-landskonsulent bosat i Bangladesh

udland@kristeligt-dagblad.dk