Kampen for en plads i samfundet

INDIENS KVINDER: I dag kommer stadig flere kvinder på arbejdsmarkedet, flere piger kommer i skole, flere kvinder indtager lederstillinger i større firmaer og i regeringen, og tusinder af organisationer søger at fremme kvinders rettigheder. Men grundlæggende bliver kvinder til stadighed misbrugt og ringeagtet

I dag kommer stadig flere indiske kvinder på arbejdsmarkedet, som her ved et vejarbejde nær Kolkata (Calcutta). På trods af det, og at mange af de mest fremtrædende skikkelser i indisk politik har været kvinder, er Indien stadig et udpræget patriarkalsk land. -- Foto: Scanpix.
I dag kommer stadig flere indiske kvinder på arbejdsmarkedet, som her ved et vejarbejde nær Kolkata (Calcutta). På trods af det, og at mange af de mest fremtrædende skikkelser i indisk politik har været kvinder, er Indien stadig et udpræget patriarkalsk land. -- Foto: Scanpix.

Stærke kvindeskikkelser, lige fra de gudinder, der bliver tilbedt i de hinduistiske templer til historiske legender som Indira Gandhi og Mother Teresa, har sat deres præg på Indien. Og dog har deres indflydelse ikke formået at ændre kønsdiskrimineringen i et Indien, der i stort omfang er præget af misbrug og chauvinisme.

Den 23-årige husmor Pushpa er en ud af tusinder af voldsramte, indiske kvinder, der lever i et land, hvor traditionen tidligere bød, at enker ofrede sig på deres ægtemænds ligbål, og hvor mange kvinder stadig bliver behandlet, som var de deres mænds tjenere.

– Det er ikke let at tale med nogen om det. Hvis min mand finder ud af det, gud ved, hvad man vil gøre ved mig, siger Pushpa, hvis stemme begynder at skælve svagt, da hun genkalder sig den vold og misbrug, som hendes mand har udsat hende for.

Pushpa har i næsten fire år været gift med en bankassistent, og ligesom mange andre ofre for hustruvold i In-dien er hun bange for at henvende sig til politiet og har affundet sig med de daglige lidelser.

– Han kommer ofte fuld hjem fra arbejde og slår mig med en træpind. Engang skubbede han mig ned ad en trappe, men nu har jeg accepteret det, jeg har alligevel ikke noget valg. Hvad skal jeg ellers gøre? siger Pushpa, der ikke ønsker at opgive sit fulde navn.

Ifølge en undersøgelse, foretaget af FN's Befolkningsfond, er over 60 procent af gifte kvinder mellem 15 og 49 år ofre for vold, voldtægt eller anden form for seksuelt misbrug.

Politikere i regeringen påpeger, at de pågældende kvinder har fået flere rettigheder i kraft af en lov om hustruvold, der blev vedtaget i oktober, og som giver dem retsbeskyttelse og andel i deres voldsmænds formue, hvis denne dømmes.

Mødre, søstre og døtre, som også er berørt af volden, er også indbefattet i den nye lov. Siden Indiens uafhængighed for næsten 60 år siden er mange love blevet indført for at skabe øget ligestilling for indiske kvinder, men kønsdiskrimineringen er fortsat massiv.

Aktivister pointerer, at Indien stadig har lang vej igen i forhold til at sikre kvinders rettigheder og sikkerhed i et land, hvor en kvinde hvert tredje minut enten bliver myrdet, voldtaget eller på anden måde misbrugt. Aktivisterne hævder endvidere, at selvom man i Indien har vedtaget en række love, der skal beskytte kvinders rettigheder, bliver disse love sjældent håndhævet.

I 1961 vedtog den indiske regering en lov, der forbød brugen af brudemedgift, da denne tradition ofte medførte, at kvinderne blev misbrugt af deres mænd og svigerforældre, som blot ønskede den økonomiske gevinst ved indgåelse af ægteskabet. Denne lov bliver imidlertid ikke taget særlig alvorligt af den bredere befolkning.

Ifølge politiets optegnelser bliver en kvinde dræbt hvert 77. minut på grund af den medgift, hun har bragt ind i ægteskabet.

Sati, der er betegnelsen for den tradition, hvor enker bliver brændt levende på ligbålet sammen med deres afdøde ægtemands legeme, blev forbudt i 1987, men i enkelte tilfælde bliver sati stadig praktiseret.

Samtidig har regeringen – på grund af det stigende antal aborter, der bliver foretaget i Indien på uønskede pige- fostre af forældre, der foretrækker en søn – vedtaget en lov, der forbyder brugen af ultralydsscanninger, kan være med til at bestemme det ufødte barns køn. Sådanne ultralydsscanninger foregår imidlertid fortsat i det skjulte og i et forskningsprojekt, der sidste år blev udarbejdet i samarbejde imellem indiske og canadiske forskere, blev det anslået, at omkring 500.000 ufødte piger hvert år bliver fjernet i Indien.

Samtidig har kvindens rolle og de traditionelle opfattelser ændret sig, siden de økonomiske reformer begyndte i Indien i 1990'erne, og de konservative kredse har i takt med den øgede globalisering åbnet sig for resten af verden.

I dag kommer stadig flere kvinder på arbejdsmarkedet, flere piger kommer i skole, flere kvinder indtager lederstillinger i større firmaer, og regeringen og tusinder af organisationer søger at fremme kvinders rettigheder. Men selv i et land, hvor størstedelen af hinduer tilbeder gudinder som Lakshmi, gudinden for velstand, eller Saraswati, gudinden for lærdom, og hvor de kvindelige former er symbolet på liv og frugtbarhed, bliver kvinder til stadighed misbrugt og ringe agtet.

Indien er stadig et udpræget patriarkalsk land, selvom mange af de mest fremtrædende skikkelser i indisk politik har været kvinder, som tidligere premierminister Indira Gandhi og dennes svigerdatter, Sonia Gandhi, der er leder for det konservative parti, der pt. sidder i regering.

Kvinderettighedsforkæmpere siger, at kvinder stadig, efter århundreder hvor mænd har hersket over alle aspekter af en kvindes liv, bliver betragtet som andenrangsborgere, som er ude af stand til at træffe egne beslutninger.

– Kvinder bliver diskrimineret alle steder og på alle tænkelige måder – i landsbyerne, i storbyerne, i deres hjem, på deres arbejde, overalt, siger Brototi Dutta, der arbejder for en sammenslutning af advokater kaldet Lawyers Collective, der kæmper for misbrugte kvinders rettigheder.

– De bliver slået i hjemmet, seksuelt misbrugt og offentligt spottet på gaderne og på deres arbejde. Selv hvis de er blevet voldtaget, bliver de ofte behandlet af politiet som synderen, ikke som offer, og bliver bebrejdet for at iklæde sig "provokerende" tøj.

Ifølge det indiske kriminalitetsregister blev der i 2005 begået 155.553 forbrydelser imod kvinder, men kvinderettighedsorganisationer påpeger, at det reelle tal sandsynligvis er 10 gange højere, da de fleste tilfælde af misbrug aldrig bliver anmeldt, fordi ofrene frygter stigmatisering og udstødelse.

For nylig var der et tilfælde, hvor en kvinde af landsbyrådet blev dømt til at gifte sig med sin svigerfar, efter at han havde voldtaget hende. I et andet tilfælde blev en pige brændt levende af sin voldtægtsmand, da hun nægtede at trække sin politianmeldelse af ham tilbage. Ligeledes har der været flere tilfælde, hvor mænd, der er blevet afvist , har smidt syre i hovedet på den kvinde, som ikke har gengældt hans kærlighed, og dermed skamferet hende for livet eller tilfælde, hvor en ægtemand eller hans familie har brændt en kvinde levende, fordi hendes familie ikke gav tilstrækkeligt i brudemedgift.

– Problemet er, at myndighederne – politiet og retsvæsenet – ikke tager sig af de forbrydelser, der bliver begået imod kvinder, især ikke på landet, hvor størstedelen af befolkningen lever, fortæller Ranjana Kumari, der er leder af Center for Socialforskning, der beskæftiger sig med kvinders rettigheder.

– Udviklingen er dog langsomt ved at vende, og der er mere opmærksomhed omkring kvinders vilkår, i takt med, at kvinderne bryder tavsheden og fortæller om den vold, der præger deres dagligdag. Den største udfordring er at ændre den traditionelle opfattelse af kvinder i lokalsamfundene. /Reuters/

udland@kristeligt-dagblad.dk

Oversat af Malene Muusholm

Kvinder i Indien

Barnedrab: I Indien har man af kulturelle årsager foretrukket drengebørn, hvilket har ført til talrige drab på pigebørn, misrøgt af piger, høj mødredødelighed og aborter på pigefostre. Det er normalt, at der bliver født flere drengebørn end pigebørn, men i Indien er kønsfordelingen en af de skæveste i verden. For hver 1000 drengebørn, der blev født i 2001, blev der kun født 933 pigebørn. I 1991 var det samme tal kun 927.

Analfabetisme: I 2004 var 52,2 procent af alle kvinder i Indien analfabeter. For mændenes vedkommende var tallet 26,6 procent.

Indkomstskævhed: I 2002 var kvinders gennemsnitlige årlige indkomst næsten tre gang mindre end den gennemsnitlige indkomst for mænd.

Hustruvold: Den mest anmeldte form for hustruvold er tilfælde, hvor nygifte kvinder i forbindelse med deres brudemedgift bliver slået eller på anden måde misbrugt af deres ægtefælde eller svigerfamilie, hvis medgiften, i form af penge og gaver til familien, ikke har været stor nok. I 2005 blev der anmeldt 6787 tilfælde af dødsfald, hvor årsagen har været stridigheder over brudemedgift.

Voldtægt: Ifølge tal fra en rapport fra 2005 fra FN's Befolkningsfond, UNPF, har mere end to tredjedele af de gifte kvinder i Indien imellem 15 og 49 år været udsat for vold, voldtægt eller anden form for seksuelt misbrug.

Fremskridt: Siden Indien fik sin uafhængighed for seks årtier siden, er der vedtaget en række love, hvis mål er at støtte og beskytte kvinderne i Indien. Stadig flere kvinder gør militærtjeneste, har ledende poster inden for det private erhvervsliv, medierne og regeringen, og flere piger kommer i skole. Kvinder er ved lov blevet tildelt en tredjedel af pladserne i de lokale landsbyråd, men et lovforslag, der vil reservere en tredjedel af pladserne i parlamentet til kvinder, har i mere end et årti skabt splittelse i parlamentet.

Reuters