Prøv avisen

Kvinder er fraværende ved klimatopmøder

En opgørelse lavet af kvindeorganisationen Gender CC over repræsentationen af kvindelige ministre ved de store FN-klimatopmøder (COP'er) viser, at de kun udgør mellem 15 og 20 procent af landedelegationerne. På billedet ses verdensledere på G8-topmødet, hvor klimaforandringerne også var på dagsordenen. - Foto: SAUL LOEB Denmark

Uden kvindernes perspektiver undermineres deres viden, erfaringer og interesser, som kan bidrage betydeligt til at løse verdens klimaproblemer

Når regeringsledere og folkelige organisationer indtil videre har sat sig sammen for at diskutere verdens klimaproblemer på de store klimatopmøder, er der mange jakkesæt til stede. Kvindelige beslutningstagere og repræsentanter for civilsamfundet er påfaldende fraværende.

En opgørelse lavet af kvindeorganisationen Gender CC over repræsentationen af kvindelige ministre ved de store FN-klimatopmøder (COP'er) viser, at de kun udgør mellem 15 og 20 procent af landedelegationerne.

Mændene ses ofte ved forhandlingerne, fordi klimadiskussioner er centreret omkring emner som teknologi, energi og finanser - typiske "mandefag", der er repræsenteret af mænd fra forskningsinstitutioner, industrier og ministerier.

- Det er et problem. Kvinder skal være med til at træffe beslutninger på alle beslutningsniveauer, fordi de ligger inde med vigtig viden og synspunkter, siger talskvinde Gotelind Alber fra organisationen Gender CC, som arbejder for retfærdighed inden for køn og klima.

I Colombia har en gruppe fattige kvinder på landet for eksempel opfundet nye høst- og vandingsteknikker, så de igen kan brødføde deres familier, efter at en overdyrkning af ananas har udpint jorden. Og i Bangladesh er en hel landsbys kvinder gået sammen om at flytte deres huse og kvæg væk fra flodens bredder, så de ikke oversvømmes af voldsomme regnfald.

- Kvinder er vigtige i klimatilpasningsstrategier, fordi de er ansvarlige for produktionen af mad i de fattige lande, og det gør deres viden og kundskaber brugbare i forhold til klimatilpasningstiltag, siger Johan Schaar, som er chef for sekretariatet i den Internationale Kommission for Klimaændringer og Udvikling.

Kommissionen, som er sammensat af repræsentanter fra internationale organisationer og civilsamfundet, er netop kommet med en lang række anbefalinger om klimaændringer og reduktionen af katastrofer.

Det er verdens fattigste kvinder, der lider allermest på grund af den globale opvarmning, men det er samtidig også dem, der kan være med til at løse fødevarekriser ved at finde nye måder at dyrke jorden på.

Ifølge et referat fra FN's Kvindekommissions møde om køn og klimaændringer er det vigtigt, at halvdelen af befolkningens røst også høres i klimaspørgsmål. Kommissionen håber på, at regeringerne sørger for, at flere kvinder er til stede i de delegationer, de sender af sted til topmøderne. Kvinders manglende stemme ved de internationale klimatopmøder er således et problem for ligestillingen og demokratiet.

Talskvinde Gotelind Alber fra organisationen Gender CC, der var repræsenteret på kommissionens møde, siger:

- Der mangler simpelthen et "blødt" perspektiv i forhandlingerne, som ofte drejer sig om teknologi og energi, hvilket også er de sektorer, hvor flest mænd er repræsenteret ved forhandlingerne. Det finansielle og teknologiske "fix" afspejler et samfund, som er fikseret på at producere løsninger på den globale opvarmning hurtigt.

indland@kristeligt-dagblad.dk