Masaier presses af luksusjægere

Rige arabiske kongefamilier og forretningsfolk tager på jagt i Tanzania og presser Østafrikas masaier og regionens naturparker

skriver fra Loliondo, Tanzania

På en støvet landingsbane på landet i Tanzania ruller et ørkencamouflagefarvet fragtfly fra Forenede Arabiske Emiraters luftvåben hen til en stabel paller læsset med kølebeholdere fyldt med storvildt. Det er frugten af en succesrig jagtsæson.

Velholdte firehjulstrukne lastbiler og små jeeps suser frem og tilbage mellem lufthavnen og en nærliggende luksuriøs lejrplads, der bruges som base af en af Tanzanias mest eksklusive jagtarrangører, Otterlo Business Corporation.

Arabiske kongelige og stræbsomme forretningsfolk i hundredvis tilbringer hvert år flere uger i Loliondo Vildtreguleringsområde med at dyrke luksusjagt på antiloper, løver, leoparder og andre vilde dyr. Området lejes via Otterlo til et medlem af en af emiraternes kongefamilier, som er højtstående officer i Forenede Arabiske Emiraters.

Mens nabolandet Kenya forbød storvildtsjagt helt tilbage i 1978, siger den tanzaniske regering, at jagten er den bedste måde at bruge landet og dyrelivet på. Landsbyboere og hyrder siger, at de gode penge har fået regeringens embedsfolk til at være ligeglade med landets jagtregler. Og lokale masai-folk føler sig pressede.

Tilsidesættelsen af reglerne har ifølge lokalbefolkningen ført til, at størstedelen af områdets faste bestand af dyr er blevet dræbt, og at Østafrikas berømteste naturparker er truede.

Loliondo ligger på den væsentligste vandringsrute for dyrelivet i regionen. I kolonitiden var Loliondo afsat som jagtreservat for europæiske kongelige. Efter Tanzanias uafhængighed er Loliondo fortsat med at være jagtreservat. Men det var egentlig meningen, området skulle styres af lokalbefolkningen til gavn for dem selv.

Låg på kritik

Lokale ledere siger, at regeringens embedsfolk har prøvet at lægge låg på kritikken, og at de ikke blev spurgt om deres mening i forbindelse med udlejningen af området, som blev godkendt i 1985 af regeringens embedsfolk.

Selv tør de lokale ledere ikke at stå frem med navn af frygt for repressalier.

- Der foregår krybskyttejagt efter dyr på vandring gennem Serengeti-parken, mens myndighederne luk-ker øjnene for det. Myndighederne gav tilladelse til udlejningen, og masai-jordejerne blev slet ikke taget med på råd. Mange dyr, der levede fast i området, er blevet dræbt, siger en masai-leder.

Penge for leoparder

Masai-folkene fortæller Associated Press, at jægerne giver penge til lokale, der kan vise dem, hvor man finder storvildt. Især leoparder udløser kontant betaling.

De siger også, at folk fra rejsearrangøren Otterlo Business Corporation har pumpet vand ind i visse områder for at tiltrække flere dyr. De mener desuden, at »mistænkelige brande« i Serengeti har drevet dyr væk derfra og ind i jagtområder i Loliondo.

En leder fra Otterlo, der kun præsenterede sig som Khamis, indvilligede i at begynde med i at lade sig interviewe af AP, men senere svarede han ikke trods mange telefonopkald.

I et interview med avisen The East African har Otterlos administrerende direktør, Juma Akida Zodikheri, sagt, at hans selskab overholder Tanzanias love. Direktøren benægter, at jægerne skulle dræbe dyr i flæng. Han siger, at selskabet er ejet af generalmajor Mohammed Abdulrahim al Ali, viceforsvarsminister i Forenede Arabiske Emirater.

Men ifølge masai-folk, der har arbejdet i jagthytterne, bliver jagtselskaberne aldrig orienteret om reglerne for jagten, og de dræber så mange dyr, som de vil.

Benægter anklager

Det benægter tanzaniske embedsfolk.

- Selskabet følger de procedurer, som myndighederne vil have. Otterlo har investeret flere penge her end noget andet firma i området, siger A. Msangi, distriktskommissær for Ngorongoro-distriktet og tilføjer, at alle relevante regler følges.

Han beskylder masaierne for at sprede rygter for at bringe Otterlo i miskredit.

- Jagtarrangørerne søger om tilladelse til at dræbe et bestemt antal dyr og betaler et gebyr, der afhænger af antallet af dyr, uanset om de dræber det pågældende antal eller ej. Vi har også folk, der sikrer, at gæsterne kun skyder, hvad de har betalt for.

Obersten siger, at hans vigtigste opgave er at få befolkningens behov til at balancere med dyrelivets og naturens opretholdelse.

- Jagten gør også gavn ved, at Otterlo, ligesom de fleste andre turistselskaber, donerer penge til skoler og udviklingsprojekter og skaber hårdt tiltrængte job, siger han. (AP)

Oversat af Christina Witting Estrup